Banský skanzen Hnilčík

Poloha
Východné Slovensko, Košický kraj, Spišská Nová Ves, Hnilčík

Banský skanzen je vybudovaný v bývalej baníckej obci Hnilčík, okres Spišská Nová Ves. Bol zriadený z iniciatívy občianskeho združenia Hnilčík v roku 2012. Pozostáva z múzejnej expozície umiestnenej v zrubovej poschodovej budove bývalej školy v miestnej časti Jerohuta, zo štôlne Ľudmila (bývalý sklad výbušnín) sprístupnenej verejnosti so sprievodcom v miestnej časti Roztkoky a z náučných montánnych chodníkov, trasa A Roztoky, trasa D Údolím Železného potoka, trasa C Grétla a trasa B Bindt, ktoré vedú pekným prírodným prostredím a sú vhodné tak pre pešiu turistiku ako aj cykloturistiku. Múzejná časť skanzenu ponúka expozíciu z histórie baníctva, obce a materiálneho dedičstva predkov, a predmety v nej vystavené sú darované alebo zapožičané prevažne od obyvateľov Hnilčíka. Štôlňa Ľudmila ponúka prehliadku skladu, v ktorom boli umiestnené výbušniny, so sprievodcom a odborným výkladom. Múzeum je vyhlásené za Národnú kultúrnu pamiatku a vstupné je dobrovoľné.

Najčastejšie otázky o atrakcii Banský skanzen Hnilčík

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3