Turistický región
Východné Slovensko, Spiš, Košický kraj, Slovenský Raj, Palcmanská Maša, Hnilecké vrchy
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Banský skanzen Hnilčík

Poloha
Východné Slovensko, Košický kraj, Spišská Nová Ves, Hnilčík
Obľúbené

Banský skanzen je vybudovaný v bývalej baníckej obci Hnilčík, okres Spišská Nová Ves. Bol zriadený z iniciatívy občianskeho združenia Hnilčík v roku 2012. Pozostáva z múzejnej expozície umiestnenej v zrubovej poschodovej budove bývalej školy v miestnej časti Jerohuta, zo štôlne Ľudmila (bývalý sklad výbušnín) sprístupnenej verejnosti so sprievodcom v miestnej časti Roztkoky a z náučných montánnych chodníkov, trasa A Roztoky, trasa D Údolím Železného potoka, trasa C Grétla a trasa B Bindt, ktoré vedú pekným prírodným prostredím a sú vhodné tak pre pešiu turistiku ako aj cykloturistiku. Múzejná časť skanzenu ponúka expozíciu z histórie baníctva, obce a materiálneho dedičstva predkov, a predmety v nej vystavené sú darované alebo zapožičané prevažne od obyvateľov Hnilčíka. Štôlňa Ľudmila ponúka prehliadku skladu, v ktorom boli umiestnené výbušniny, so sprievodcom a odborným výkladom. Múzeum je vyhlásené za Národnú kultúrnu pamiatku a vstupné je dobrovoľné.


Najčastejšie otázky o atrakcii Banský skanzen Hnilčík

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3