Markušovský hrad

Poloha
Východné Slovensko, Košický kraj, Spišská Nová Ves, Markušovce

Zachovaná zrúcanina hradu v Hornádskej kotline, situovaná na návrší pri kostole sv. Michala v obci Markušovce. Počiatky dnešného markušovského hradu sú úzko späté so šľachtickým rodom Máriássy. K stavbe hradu pravdepodobne došlo v roku 1284. Pôvodne sa jednalo o jednoduchý zemepanský hrádok, pozostávajúci z kamennej hranolovej obytnej veže a z obvodovej hradby. Postavil ho syn Marka Mariássyho, Mikuláš, a to na základe povolenia, ktoré vymohol u kráľa Ladislava IV. jeho brat Batyz, zakladateľ Batizoviec. Hrad bol po stáročia vlastníctvom šľachtického rodu Mariássy a po nevyhnutných úpravách pretrval v takmer nezmenenej podobe až do 15. Storočia. V roku 1527 hrad spustošili Levočania. Neskôr bol hrad renesančne upravený Pavlom, synom Žofie Pongrác, vdove po Františkovy Mariássym. Pavol konvertoval na evanjelickú vieru a na hrade založil v roku 1567 zemiansku školu, ale po tom čo Ferenc Máriássy postavil renesančný zámok pod hradom, bol už neobývaný príslušníkmi rodu. V roku 1773 hrad vyhorel a v roku 1789 ho čiastočne zrenovoval Farkas (Wolfgang) Máriássy, no postupne hrad začal chátrať a v dosť žalostnom stave sa zachoval dodnes.

Obnovu Markušovského hradu podporil v rokoch 2017 - 2019 projekt Ministerstva práce a sociálných vecí SR a Ministerstva kultúry SR a Európskeho sociálneho fondu. Vďaka týmto projektom bol areál hradu vyčistený od sutín, komunálneho odpadu a náletových drevín. Na hornom nádvorí boli postavené dve pultové strechy, kroré chránia klenbovú miestnosť a štvorcovú obytnú vežu. Zároveň bola realizovaná archeologická sonda naprieč celým hradom a najdené významné nálezy. Tým najzásadnejším bolo objavenie základov okrúhlej obytnej veže s priemerom 13 m a hrúbkou muriva 1,6 m z konca 11. storočia. K hradu sa dostaneme z hlavnej cesty, z Michalskej cesty, a parkovať je možné priamo pri zrúcanine.


Najčastejšie otázky o atrakcii Markušovský hrad

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3