Turistický región
Západné Slovensko, Trnavský kraj, Považie, Malé Karpaty, Považský Inovec, Sĺňava
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch

Poloha
Západné Slovensko, Trnavský kraj, Piešťany, Piešťany
Obľúbené

Múzeum sa nachádza v Piešťanoch, v budove Kúpeľnej dvorany, a jeho vznik je pevne spätý s Piešťanskými kúpeľmi. Vznik múzea, Piešťanské múzeum, v roku 1928 iniciovali Imrich Winter so svojim spolupracovníkom a správcom kúpeľov Václavom Vlkom a ich snahou bolo prostredníctvom muzea priblížiť návštevníkom kúpeľov ich históriu a kultúru kúpeľov. Vo svojich počiatkoch nieslo múzeum názov etnografické a vystavovalo flóru, faunu, národopisnú keramiku, kroje a výšivky, ľudovú architektúru, slovenské rezbárstvo a maľby, históriu a archeológiu, neskôr v roku 1951 bolo zoštátnené a stalo sa Okresným múzeom. V roku 1963 bolo premenované na Balneologické múzeum a jeho cieľom bolo dokumentovať históriu kúpeľov a kúpeľníctva na území Slovenska.

Zbierkové fondy múzea dnes tvoria: hlavná expozícia v budove Kúpeľnej dvorany - archeológia piešťanského regiónu; národopis; expozícia približujúca dejiny Piešťan a kúpeľov; expozícia venovaná najvýznamnejším vodám Slovenska a časť venovaná Milanovi R. Štefánikovi a Ludwigovi van Beethovenovi, Vila dr. Lisku - expozícia dejín kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku, expozícia Sakrálne umenie zo zbierok Balneologického múzea a zaujímavé krátkodobé výstavy a Pamätná izba Ivana Krasku. Súčasťou prírodovednej zbierky múzea je aj cenný herbár botanika Karla Domina autora knihy „Piešťanská květena“. 

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch je otvorené celoročne v dňoch utorok až nedeľa.

 Najčastejšie otázky o atrakcii Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3