Výsledkom liečebného pobytu v Kúpeľoch Piešťany je zlepšená kvalita života

Výsledkom liečebného pobytu v Kúpeľoch Piešťany je zlepšená kvalita života Peter Sorger 20. 07. 2023 Kúpele

Rozhovor s MUDr. Borisom Bánovským, lekárskym riaditeľom Kúpeľov Piešťany  

Aké zdravotné problémy majú klienti, ktorí vyhľadávajú kúpele, alebo čo sa lieči v Kúpeľoch Piešťany?

V Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany, ako znie aj náš oficiálny názov, sa liečia klienti, ktorí majú problémy s pohybovým aparátom, ktorý tvorí kostra s kosťami ale aj kĺby a svalstvo. Tieto problémy môžu byť dôsledkom nejakých zdravotných ťažkostí, ktoré vyplývajú zo základného ochorenia pohybového aparátu, alebo môžu vzniknúť sekundárne, po nejakom neurologickom postihnutí, po operácii alebo v rámci rehabilitácie. Musím ale podotknúť, že hlavný dôraz by sa mal klásť aj na prevenciu, pretože všetci veľmi dobre vieme, že sedíme za počítačmi desiatky a desiatky hodín, potom si presadneme do auta, odvezieme sa domov, kde znova sedíme a takto hodiny a hodiny, dni, týždne, mesiace, roky trénujeme, aby sme neskôr, v strednom či v pokročilejšom veku mali zdravotné problémy. Myslím si preto, že liečebné kúpele sú dobré nie len pre našich štandardných hostí, ktorí k nám prichádzajú už s nejakými zdravotnými problémami, ale aj ako prevencia pre tie mladšie vekové kategórie.

Objednajte si niektorý z akciových pobytov v Kúpeľoch Piešťany

Potrebujete poradiť ohľadom výberu pobytu?
Zavolajte nám:  02 21 02 57 57 / +421 903 664 164 

Aké sú najtypickejšie liečebné procedúry a terapie, ktoré sa poskytujú v kúpeľoch?

Najtypickejšie procedúry v kúpeľoch vychádzajú práve z našich prírodných liečebných zdrojov, ktorými sú termálna minerálna voda a samozrejme, naše tzv. piešťanské bahno. Sú to prírodné zdroje, ktoré obsahujú obrovské množstvo zlúčenín síry, najmä sírovodíka. A v rámci bahna, sú to aj veľmi dobré sírne baktérie, ktoré rozkladajú zlúčeniny síry na elementárnu síru, ktorá sa dokáže následne cez póry a pokožku vstrebávať do hlbších častí mäkkých tkanív, t.z. do väziva, svalov a čiastočne aj do kostí. Pozitívnym účinkom tejto síry je práve znižovanie zápalu v tele, ktorý je skoro vždy spojený s bolesťou. Zápal sa zmierni, odíde, zmierni sa bolesť, odíde bolesť. Takže všetky naše typické procedúry, tu v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany, sú postavené práve na už spomínaných prírodných liečebných zdrojoch, termálnej minerálnej vode a bahne s vysokým obsahom zlúčenín síry.

Aký je účinok samotného prírodného liečivého zdroja?

Ako účinkuje naša piešťanská termálna minerálna voda, resp. náš peloid, to znamená piešťanské bahno? Sú v ňom obsiahnuté zlúčeniny síry, máme v ňom sírne baktérie, má teplotu 39 - 40°C, to znamená má všetky atribúty na to, aby naozaj účinkovalo ako liečivo. A ako sa to stane? Dobré sírne baktérie rozložia zlúčeniny síry na elementárnu síru, ktorá sa dokáže cez póry v koži vstrebávať do hlbších tkanív a naväzuje sa na mäkké štruktúry, väzy, väzivové tkanivá, svaly až po kosti. Ich liečivý účinok spočíva v tom, že pôsobia protizápalovo, a tam, kde nie je zápal, nie je ani bolesť. Kde je menší zápal je aj menšia bolesť, kde nie je zápal nie je ani bolesť. Zlepšujú elasticitu týchto tkanív, v dôsledku čoho sa zlepšuje hybnosť a samozrejme, sa tým zlepšuje aj kvalita života.

Ako by ste popísali typický priebeh kúpeľného pobytu?

Kúpeľný pobyt vždy začína tým, že si ho náš hosť niekde zarezervuje, my dostaneme nejaké avízo a tak vieme, že príde. Toto je základný krok. Hosť sa potom u nás ubytuje a dostane termín tzv. vstupného vyšetrenia u lekára. Jedná sa buď o konzultáciu, to je ten typ návštevy lekára, kedy lekár určí, či sú procedúry v danom balíčku, ktoré si hosť zakúpil, na základe jeho aktuálneho zdravotného stavu pre neho vhodné alebo nevhodné, indikované alebo kontraindikované. Alebo ak k nám príde pacient alebo hosť na nejaký pobyt, ktorý už obsahuje 2, 3 alebo 4 procedúry denne, tak prejde tzv. vstupnou lekárskou prehliadkou. Následne sú mu podľa ordinácií lekára určené procedúry v počte, ktorý som pred chvíľkou spomínal, a klient si už len vyzdvihne na našej kúpeľnej recepcii rozvrh procedúr, podľa ktorého začína svoj program. Záleží aj od toho, koľko dní a koľko nocí má zakúpených, pretože na základe toho má rozdelený a rozvrhnutý aj počet procedúr. Je potrebné vedieť, že procedúry, ktoré u nás v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany poskytujeme, do seba zapadajú ako kocky puzzle, a tým pádom sa navzájom dopĺňajú. Ich účinok je preto tzv. doplňujúci, čiže synergický, majúci celkový efekt na zdravie a subjektívny pocit klienta. Nikdy nie je úplne presne určené, okrem samotných balíčkov, aké konkrétne procedúry náš klient dostane, ale samozrejme, vždy a v každom prípade, sú do týchto procedúr zahrnuté práve tie naše najtypickejšie procedúry a tými sú bahno v podobe bahenného zábalu alebo zrkadlisko, bazén naplnený termálnou minerálnou vodou alebo aj bahnisko, kombinácia bahna a zrkadliska, alebo sú to individuálne vaňové kúpele, ktoré sa tiež realizujú pomocou minerálnej termálnej vody. A samozrejme aj ostatné typické rehabilitačné procedúry, či už je to skupinové individuálne cvičenie alebo medicínske liečebné masáže či iné fyzikálne rehabilitačné metódy.

Môžete sa podeliť o niektoré pozitívne skúsenosti klientov, ktorí navštívili kúpele, ako sa ich život zmenil po pobyte?

Vynikajúca otázka a myslím si, že to je tá otázka z praxe. Sám som takýto kúpeľný pobyt absolvoval, takže môžem len potvrdiť, že to dáva a má zmysel. Myslím si, že najviac zo všetkého hovoria skúsenosti niektorých našich takzvaných "štamgastov", ako sa hovorí, ktorí sa k nám vracajú dekády a to hovoríme o 30, 40 rokoch. Samotné kúpele v danej forme fungujú od roku 1912, kedy sa postavil prvý kúpeľný hotel na ostrove, tradícia je okolo 110+ rokov, a máme tu klientelu, ktorá sa sem vracia naozaj dekády, 20, 30, 40 rokov a to už samo svedčí o pozitívnych účinkoch. Samozrejme, máme od nich samotných veľmi pozitívnu spätnú väzbu na to, ako fantasticky sa dokážu cítiť celý rok, keď si dobijú energiu, upevnia si zdravie a zlepšia kvalitu života tým, že následne, po absolvovaní pobytu, majú menšie bolesti, lepšiu hybnosť a tým pádom zlepšenú kvalitu života. Sú to naozaj skúsenosti pacientov z rôznych krajín sveta a aj zo Slovenska. Určite to má a dáva to zmysel a kúpeľná liečba doteraz nestratila na svojej aktualite.

Objednajte si niektorý z akciových pobytov v Kúpeľoch Piešťany

Potrebujete poradiť ohľadom výberu pobytu?
Zavolajte nám:  02 21 02 57 57 / +421 903 664 164 

Aké je obvyklé trvanie pobytu a koľko procedúr zahŕňa?

U nás, v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany, máme k dispozícii 4 typy pobytov, 4 skupiny pobytov. Sú to krátkodobé pobyty, light komplexné pobyty, samotné komplexné pobyty a intenzívne liečebné pobyty. Krátkodobé pobyty sú naplánované na 3 až 4 noci a v samotnom balíčku zahŕňajú daný počet vytypovaných procedúr. Všetky procedúry v balíčku sú medicínske a neobsahujú žiadne wellness procedúry, pretože hostia majú v rámci pobytu k dispozícii aj vodné a saunové svety, kde si wellness môžu užiť. Ak však hovoríme o krátkodobých liečebných pobytoch, tak tie majú dané presné počty a typy procedúr, a sú len ochutnávkou liečebného pobytu. Klient si tak môže uvedomiť, aký potencionálny účinok má tá ktorá daná procedúra a na základe takejto ochutnávky sa v ďalšom časovom horizonte môže rozhodnúť, či sa dá na nejaký komplexný, light komplexný alebo intenzívny liečebný pobyt.

Aké sú výhody a obmedzenia krátkodobých pobytov?

Obmedzenia krátkodobých pobytov sú len všeobecné kontraindikácie, ktoré sú pri kúpeľných pobytoch. A aké sú ich výhody? Výhodou je, že v krátkodobých pobytoch, kde je presne určený počet aj typ procedúr, má náš hosť možnosť ochutnať si, ako by taký potenciálny komplexnejší liečebný pobyt u nás mohol vyzerať a ako by mohol z neho benefitovať.

Aké sú výhody a obmedzenia dlhodobých pobytov?

Za dlhodobé pobyty u nás v kúpeľoch považujeme tie, ktoré už presahujú 7 nocí a násobky siedmych nocí, t.z. 7, 14, 21, 28 nocí. Podľa toho, aké množstvo procedúr náš hosť absolvuje, ich rozdeľujeme na light, komplexné alebo intenzívne liečebné pobyty. Light liečebné pobyty zahŕňajú 2 procedúry denne, komplexný štandardný liečebný pobyt 3 procedúry denne a intenzívny liečebný pobyt obsahuje 4 procedúry denne. Všetky tieto procedúry sú založené na našich prírodných liečebných zdrojoch, t.z. piešťanskom bahne, termálnej minerálnej vode a ďalších procedúr, modalít a rehabilitácií, ktoré navzájom spolu súvisia, potencujú sa a majú pozitívny liečebný účinok na samotného klienta a jeho zdravotný stav. V rámci dlhodobých liečebných pobytov je náš hosť vyšetrený lekárom ako na začiatku, tak aj na konci pobytu, to je štandard, a v závislosti od dĺžky dlhodobého pobytu je vyšetrovaný tzv. vizitáciami alebo vizitami u lekára aj počas pobytu, minimálne raz za týždeň. Každý z vás, ktorí sledujete toto video, si to viete veľmi dobre zrátať, ako intenzívne sa tu s vami dokážeme zaoberať a zlepšiť váš zdravotný stav a tým aj kvalitu vášho života.

Aký je rozdiel medzi klasickým wellness pobytom a liečebným pobytom?

Liečebný pobyt má svoju charakteristiku jasne zadefinovanú. Jedná sa o liečebný pobyt. Wellness pobyt slúži na zlepšenie nejakého pocitu a zdravia alebo nájdenie nejakého uvoľnenia. Liečebný pobyt, aj keď je krátkodobý, vždy bude zahŕňať liečebné procedúry, ktoré sú založené na medicínskych účinkoch prírodných liečebných zdrojov. Wellness pobyty môžu hostia absolvovať v ktoromkoľvek inom zariadení, kde nemajú k dispozícii žiadne prírodné liečebné zdroje. U nás, v Piešťanoch, máme tú obrovskú výhodu, že popri prírodných liečebných zdrojoch a liečebných procedúrach, vieme našim hosťom v ich voľnom čase, ktorý si tu nájdu, poskytnúť aj služby typické pre wellness, t.j. kúpanie sa v sladkej vode v bazénoch, vo vírivkách alebo sa nejakým spôsobom vyžiť aj v saune. V kúpeľoch máme postavené naše liečebné pobyty na  medicínskych procedúrach z prírodných liečebných zdrojov, ktoré sme dostali všetci darom a už je len na vás, ako ich využijete. My pre vás urobíme maximum, aby ste sa u nás cítili dobre, a aby sa vám zlepšil zdravotný stav, ktorého výsledkom bude vaša zlepšená kvalita života.

Objednajte si niektorý z akciových pobytov v Kúpeľoch Piešťany

Potrebujete poradiť ohľadom výberu pobytu?
Zavolajte nám:  02 21 02 57 57 / +421 903 664 164 

Barlolámač pred kúpeľným mostom v Kúpeľoch Piešťany a Domalenka

Rozhovor pripravili:

MUDr. Boris Bánovský, Paula Sorgerová a Peter Sorger z Domalenky

MUDr. Boris Bánovský, Paula Sorgerová a Peter Sorger

Páči sa vám tento článok? Môžete ho zdieľať s priateľmi.

Pošli známemu

Ďaľšie blogy v kategórii Kúpele

Kúpele Brusno otvorili nové wellness Caracalla SPA

Kúpele Brusno otvorili nové wellness Caracalla SPA

Peter Sorger 24. 09. 2023 Kúpele Boli sme pozvaní na otvorenie nového wellness v Kúpeľoch Brusno, Caracalla SPA, ktoré sa uskutočnilo 22.09.2023. Pripravili sme krátke autentické video, ktoré vám priblíži atmosféru tejto udalosti.   Tu...