Zámocký park Hlohovec

Poloha
Západné Slovensko, Trnavský kraj, Hlohovec, Hlohovec

Hradný zámok aj s anglickým parkom v meste Hlohovec prešiel výraznými úpravami  v rokoch 1769 – 1789, kedy ho spravoval Ján Nepomuk Erdődy. Najrozsiahlejšia úprava zámockého parku však prebehla v rokoch 1790 – 1780, kedy v ňom vznikol celý rad menších architektúr nesúcich sa v duchu klasicizmu a empíru, a mnohé chodníky boli vsadené do prostredia už existujúceho zalesneného svahu. Rodina Erdődy zveľaďovala a prebudovávala park aj v nasledujúcich desaťročiach. Veľká rekonštrukcia zámockého parku sa uskutočnila na prelome 19. a 20. storočia, kedy pribudli v parku medzi filagóriou a skleníkom terasy, veľkolepé fontány, či vzácne platany. Samotný kaštieľ, ktorý bol súčasťou parku, obklopovali hospodárske budovy, stajne, budova správcu s pivničnými priestormi a empírové divadlo, v ktorom koncertoval aj slávny skladateľ Ludwig van Beethoven, a jazdiareň.

V parku dnes nájdeme lipovú alej a vek pôvodných stromov v stromoradí sa odhaduje na viac ako 150 rokov. Pravidelne sa v parku vysádzajú záhony ruží, ktoré sú lemované živým plotom z krušpánov vždyzelených. Zaujímavý je veľký počet pôvodných vzácnych platanov, ktoré sú v parku sústredené na jednom mieste, a z ktorých tie najstaršie doshujú vek až 200 rokov.

Zámocký park je prístupný širokej verejnosti nepretržite a v súčasnosti je centrom oddychu a relaxu obyvateľov mesta Hlohovec. Park je pravidelne udržiavaný a nachádza sa v ňom aj detské ihrisko, toalety a občerstvenie. Počas letných prázdnin je otvorený aj zámok, v ktorom dnes sídli Vlastivedné múzeum.


Najčastejšie otázky o atrakcii Zámocký park Hlohovec

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3