Turistický región
Západné Slovensko, Podunajsko, Južné Slovensko, Podunajská nížina, Nitriansky kraj, Burda
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Vyhliadka Skaly

Poloha
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Nové Zámky, Leľa
Obľúbené

Nájdete ju na najmenšom a najjužnejšom slovenskom pohorí Burda. Leží nad Dunajom neďaleko Štúrova. Pohorie tvorí sopečné horniny, najmä vulkanické zlepence, brekcie a pieskovce. Toto menej známe pohorie je porastené lužnými lesmi. Keďže toto pohorie nie je vysoké, čaká vás príjemná prechádzka tamojšími lesmi. Nachádzajú sa tu zaujímavé skalné útvary ako napríklad skalné veže, skalné oko a rôzne kužeľovité formy. Vyhliadka ponúka krásne výhľady na mesto Štúrovo, most Márie Valérie, na sútok Hrona a Dunaja a v neposlednom rade na Ostrihom, ktorý predstavuje tretí najväčší kostol v Európe. Nachádza sa tu najbohatšia teplomilná flóra na Slovensku, preto vyhliadka Skalky bola vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku. Na vyhliadku Skaly sa dostanete po značenom chodníku z Kamenice nad Hronom, alebo z rekreačnej oblasti Kováčov a z obce Chľeba. Najčastejšie otázky o atrakcii Vyhliadka Skaly

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3