Turistický región
Východné Slovensko, Košice a okolie, Košický kraj, Abov, Slanské vrchy
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Východoslovenská galéria Košice

Poloha
Východné Slovensko, Košický kraj, Košice
Obľúbené

Východoslovenská galéria vznikla v roku 1951 ako prvá regionálna galéria na Slovensku. Jej hlavným programom je prezentovanie a dokumentovanie výtvarného života vo východoslovenskom regióne.
V súčasnosti eviduje galéria vyše 7000 diel. Zbierkový fond okrem reprezentatívnej zbierky umenia 19. a 20. storočia z východoslovenského regiónu, poskytuje aj prehľad o umení na Slovensku najmä v 20. stor. až po súčasnosť. Okrem bohatej výstavnej činnosti sa galéria sústreďuje aj na výskumné aktivity a mapovanie východoslovenskej výtvarnej scény a na výskum košickej moderny - umeleckého fenoménu 20. rokov 20. storočia, kedy v Košiciach nastal ne¬bývalý rozvoj moderného umenia.  Vo svojich veľkorysých priestoroch prezen¬tuje širokú tematickú a štýlovú ponuku súčasného, starého, domáceho, ale aj medzinárodného umenia. Bohatý sprievodný program ako komen¬tované prehliadky, detské tvorivé dielne, odborné prednášky a knižnica s odbornou umenovednou literatúrou ponúkajú zaujímavé možnosti trávenia času priamo v priestoroch galérie.
Deň 12. január 1985 sa zapísal do dejín Výcho¬doslovenskej galérie ako nešťastná udalosť. V priestoroch depozitára galérie, ktorá sídlila na dnešnej Poštovej ulici vypukol rozsiahly požiar, ktorý spôsobil plyn, unikajúci z poškodeného pouličného plynovodu. Oheň nezvratne zničil dovedna 1030 výtvarných diel, vzácnych umeleckých predmetov, ktorých význam a váha dodnes predstavuje nevyčísliteľné hodnoty.
V rámci Európskeho hlavného mesta kultúry sa v roku 2013 zrekonštruovala časť galérie a zároveň sa vytvoril nový podzemný výstavný priestor, ktorý slúži prevažne na prezentovanie umenia nových médií.

Text: VSG

 Najčastejšie otázky o atrakcii Východoslovenská galéria Košice

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3