Turistický región
Západné Slovensko, Podunajsko, Južné Slovensko, Podunajská nížina, Žitný ostrov, Trnavský kraj

Rozhľadňa Veľké Kosihy

Poloha
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Komárno, Veľké Kosihy

Drevená rozhľadňa s murovanými základmi postavená v roku 2013 v centre obce Veľké Kosihy. Na veži sú umiestnené informačné tabule o dvoch prírodných rezerváciách, ktoré sa nachádzajú v katastri obce a to Mostové so slanomilnou flórou a faunou a Dunajské trstiny s výskytom dnes už vzácnych súvislých porastov trstinových spoločenstiev. Sú to unikátne spoločenstvá európskeho významu. Rozhľadňa je vysoká 11,6 m, na jej vyhliadkovú plošinu vedie 54 schodov a keďže je situovaná na rovine, výhľad na všetky strany možňuje vidieť iba rovinatú krajinu, ktorá bola ťažko skúšaná najmä pri veľkej povodni v roku 1965, zapríčinenej pretrhnutím dunajskej hrádze pri blízkom Číčove.

Vyhliadkova veža je otvorená denne v čase 8.00 - 19.00 hod. a nachádza sa pri autobusovej zastávke "Veľké Kosihy, štátny majetok", kam zachádza autobus z Komárna. K vlakovej stanici Okoličná na Ostrove sú to asi 4 km. Výraznou historickou stavbou obce je klasicistický kaštieľ z roku 1830, ktorý dal postaviť Károly Zámory vedľa kalvínskeho kostola, a aj budova bývalých kasární pohraničníkov postavená v rokoch 1926 – 1927.


Najčastejšie otázky o atrakcii Rozhľadňa Veľké Kosihy

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.