Turistický región
Západné Slovensko, Stredné Považie, Považie, Strážovské vrchy, Trenčiansky kraj, Biele Karpaty, Považský Inovec

Trenčianske múzeum

Poloha
Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Trenčín, Trenčín

Kultúrna a vedecká inštitúcia s krajskou pôsobnosťou s dlhoročnou históriouv Trenčíne so sídlom v budove bývalého Župného domu s bohato zdobeným priečelím a erbom župy nad vchodom. Jeho predchodcom bol Prírodovedný spolok župy Trenčianskej, založený v roku 1877 a jeho zlúčením sa s Muzeálnou poločnosťou v  roku 1912 vzniklo Trenčianske múzeum.

Múzeum vlastivedného typu má vo svojom vlastníctve a správe zbierkové fondy historického, umenovedného, prírodovedného, literárno-historického či národopisného charakteru, bohaté zbierky z oblasti numizmatiky, faleristiky, filokartie, militárií a zbraní, umeleckého remesla a pod. Spravuje 175 449 kusov zbierkových predmetov a najcennejším súborom v zbierkach múzea je rozsiahla a umelecky i historicky zaujímavá obrazová zbierka rodu Ilešháziovcov, hlavných a dedičných trenčianskych a liptovských županov, pánov Trenčianskeho hradu v rokoch 1594 - 1835.

V správe múzea sú aj Trenčiansky hrad s expozíciami, Karner sv. Michala, tzv. Katov dom, a viaceré ďalšie expozície a objekty mimo Trenčína (expozícia Z histórie Nového Mesta nad Váhom a okolia v pobočke Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom,  v Ambrovskej kúrii v Beckove je to expozícia venovaná histórii tohoto mestečka, spolku Tatrín a významnému národnému buditeľovi Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, expozícia v Draškovičovskom kaštieli v Čachticiach pripomína nielen históriu Čachtíc, ale i neslávne známu "Krvavú grófku" Alžbetu Bátoryovú a rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci).

Aktuálne otváracie hodiny a informácie o vstupnom pozri web stránku www.muzeumtn.sk (v pravej dolnej časti stránky).Najčastejšie otázky o atrakcii Trenčianske múzeum

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3