Turistický región
Západné Slovensko, Dolné Považie, Trnavský kraj, Považie, Malé Karpaty, Trnavsko
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Smolenický zámok

Poloha
Západné Slovensko, Trnavský kraj, Trnava, Smolenice
Obľúbené

Zámok je situovaný nad obcou Smolenice. Vznikol z pôvodného hradu v 14. st. a bol jedným z posledných strážnych hradov pri malokarpatských priesmykoch. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1457. Vystriedalo sa tu niekoľko majiteľov, začiatkom 15. st. bol kráľovským majetkom, neskôr patril pezinským a svätojurským grófom a od začiatku 16. st. rodine Országovcov. Potom ho takmer dve storočia vlastnili Erdődyovci, ktorí sa zadĺžili a prestali sa o hrad starať. V roku 1777 sa novými majiteľmi hradu stáva rod Pálffyovcov a tí, keďže mali veľa starostí s vyplácaním dlžôb po Erdődyovcoch, sa o hrad nestarali. Za napoleonských vojen hrad vyhorel a postupom času sa zmenil na hradné rumovisko. V roku 1864 sa novým vlastníkom Smolenického hradu stáva Móric Pálfy a po ňom jeho syn Jozef, ktorí po odstránení vnútornej rozvaliny do upraveného opevnenia dolného hradu vstavali romantický zámok. Stavebné práce na zámku však boli pozastavené po smrti Jozefa Pálfiho, po prvej svetovej vojne. V rokoch 1949 až 1957 bol však zámok zrekonštruovaný a zmodernizovaný pre potreby akadémie vied a dnes slúži ako kultúrne a spoločenské centrum Slovenskej akadémie vied.

 Najčastejšie otázky o atrakcii Smolenický zámok

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3