Turistický región
Malá Fatra, Turiec, Veľká Fatra, Severné Slovensko, Žilinský kraj, Martinské hole, Turčianska kotlina
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Slovenské národné múzeum v Martine

Poloha
Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Martin, Martin
Obľúbené

Najväčšia a najstaršia vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia na Slovensku. Základy múzea boli položené v roku 1893, kedy vznikla z iniciatívy Andraja Kmeťa Muzeálna slovenská spoločnosť. Slovenské národne múzeum prešlo počas svojej dlhoročnej existencie zložitým procesom formovania i početnými organizačnými zmenami. Dnes, na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, dokumentuje, odborne spracováva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje, sprístupňuje a vo verejnom záujme využíva zbierkové predmety ako doklady vývoja slovenskej prírody a spoločnosti, slovenského národa a etnických spoločenstiev.

Od roku 2004 tvorí SNM v Martine 7 múzeí a pod svojou správou má 18 špecializovaných muzeí na Slovensku. Hlavnou budovou SNM je Etnografické múzeum v Martine, ktoré sa špecializujúce na komplexnú dokumentáciu spôsobu života a kultúry ľudu na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť - výrobné techniky a technológie, spôsoby obživy, stravovania, bývania, odevnú kultúru, spoločenské vzťahy, zvyky a obyčaje, ľudovú výtvarnú kultúru a umelecké prejavy na Slovensku u rôznych etnických spoločenstiev. K múzeu patrí aj prírodné Múzeum slovenskej dediny. Súčasťou Etnografického múzea je aj knižnica, ktorá vlastní 55.000 zväzkov knižničných jednotiek, ako aj archív, poskytujúci prezenčné služby návštevníkom.


Najčastejšie otázky o atrakcii Slovenské národné múzeum v Martine

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.