Skanzen Vlkolínec

Poloha
Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Ružomberok, Ružomberok

Podhorská osada, miestna časť Ružomberok, so zachovalou pôvodnou architektúrou a štruktúrou horskej osady želiarov, pastierov a drevorubačov. Jej zástavbu dnes tvorí štyridsaťpäť usadlostí, drevených obytných domov a hospodárskych budov postavených v strmom svahu. Zrubové drevené domčeky sú postavené klasickým liptovským štýlom z otesaných kmeňov ihličnatých stromov ukladaných na kamennú podmurovku a strechy sú pokryté dreveným šindľom. Ošetrené sú farebným vápenným náterom a každá drevenica pozostáva z troch miestností a to zo vstupného pitvora, ktorý slúžil ako kuchyňa, komory na odkladanie jedla a izby, ktorá slúžila ako obytný priestor a aj na spanie celej rodiny. V centre osady sa zachovala aj zvonica z roku 1770, studňa, murovaný Kostol Navštívenia Panny Márie z roku 1875 a murovaná škola.

Vo Vlkolínci, v drevenej osade, sa vskutku zastavil čas a všetko je tu zachované takmer v takej forme, ako to bolo v polovici minulého storočia. V roku 1993 bol Vlkonlínec zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Bol zriadený Dom UNESCO Vlkolínec ako reprezentačný priestor na propagáciu Vlkolínca a UNESCO pamiatok na Slovensku. V súčastnosti sa expozície v ňom stále pripravujú. Návštevník v nej môže vidieť vystavené diela maliarov, fotografov a ľudových umelcov. Spodnú časť priestorov tvorí výstava venovaná histórii Vlkolínca. Expozícia je prístupná celoročne.Najčastejšie otázky o atrakcii Skanzen Vlkolínec

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3