Turistický región
Liptov, Veľká Fatra, Severné Slovensko, Žilinský kraj, Chočské vrchy, Malinô Brdo
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Skanzen Vlkolínec

Poloha
Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Ružomberok, Ružomberok
Obľúbené

Podhorská osada, miestna časť Ružomberok, so zachovalou pôvodnou architektúrou a štruktúrou horskej osady želiarov, pastierov a drevorubačov. Jej zástavbu dnes tvorí štyridsaťpäť usadlostí, drevených obytných domov a hospodárskych budov postavených v strmom svahu. Zrubové drevené domčeky sú postavené klasickým liptovským štýlom z otesaných kmeňov ihličnatých stromov ukladaných na kamennú podmurovku a strechy sú pokryté dreveným šindľom. Ošetrené sú farebným vápenným náterom a každá drevenica pozostáva z troch miestností a to zo vstupného pitvora, ktorý slúžil ako kuchyňa, komory na odkladanie jedla a izby, ktorá slúžila ako obytný priestor a aj na spanie celej rodiny. V centre osady sa zachovala aj zvonica z roku 1770, studňa, murovaný Kostol Navštívenia Panny Márie z roku 1875 a murovaná škola.

Vo Vlkolínci, v drevenej osade, sa vskutku zastavil čas a všetko je tu zachované takmer v takej forme, ako to bolo v polovici minulého storočia. V roku 1993 bol Vlkonlínec zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Bol zriadený Dom UNESCO Vlkolínec ako reprezentačný priestor na propagáciu Vlkolínca a UNESCO pamiatok na Slovensku. V súčastnosti sa expozície v ňom stále pripravujú. Návštevník v nej môže vidieť vystavené diela maliarov, fotografov a ľudových umelcov. Spodnú časť priestorov tvorí výstava venovaná histórii Vlkolínca. Expozícia je prístupná celoročne.Najčastejšie otázky o atrakcii Skanzen Vlkolínec

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3