Rotunda dvanástich apoštolov

Poloha
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Nové Zámky, Bíňa

Tehlová románska rotunda kruhového pôdorysu s vnútornou apsidou pri bývalom kláštornom kostole Panny Márie v obci Bíňa. Založili ju okolo roku 1200 comes Omodej a jeho syn Štefan z rodu Hunt-Poznanovcov. Vnútorné steny rotundy sú členené do 12 polkruhových ník symbolizujúcich dvanásť apoštolov. Apsida je tvorená plytkým výklenkom v múre a zvýrazňuje ju triumfálny oblúk presahujúci do priestoru lode. V roku 2006 bola pri archeologickom výskume pri rotunde objavená časť románskej plastiky v podobe vrchnej časti hlavy leva, ktorý zrejme pôvodne stál pred portálom do kláštorného kostola. Na barokovej kupole lode sa nachádzajú pôvodné nástenné maľby z 13. a 14. storočia, ktoré sú však zatreté (v apríli 2013 sa našli na klenbe odkryté sondy).

V súčasnosti patrí rotunda Rímskokatolíckej cirkvi miestnej farnosti. V rámci rekonštrukčných prác bol v roku 2009 obnovený exteriér objektu z grantového programu Ministerstva kultúry SR zameraného špeciálne na románske rotundy. Rotunda dostala novú vápennú omietku, odstránilo sa necitlivo vsadené elektrické vedenie a osvetlenie z múra. Reštaurovaný bol aj vstupný portál a vnútorné omietky spolu s freskami. Bohoslužby sa v rotunde konajú len príležitostne. Návštevu je potrebné dohodnúť vopred.Najčastejšie otázky o atrakcii Rotunda dvanástich apoštolov

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3