Turistický región
Západné Slovensko, Horná Nitra, Strážovské vrchy, Ponitrie, Trenčiansky kraj, Považský Inovec
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka

Poloha
Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Bánovce nad Bebravou, Uhrovec
Obľúbené

Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, pôvodne uhrovská škola i s učiteľským bytom, sa nachádza v malebnej dedinke Uhrovec pod vrchom Rokoš. Bol postavený v 18. storočí a v roku 1965 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Dnes je súčasťou expozície Trenčianskeho múzea a má tri časti. Prvá časť expozície bola sprístupnená 31.10.1965 k 150. výročiu narodenia vedúcej osobnosti slovenského národného hnutia Ľ. Štúra. Zameriava sa na rodinu a mladosť Ľ. Štúra, na jeho rodičov a súrodencov, ktorí sa tiež zúčastňovali budovania slovenskej kultúry. Druhá časť expozície, otvorená v roku 1979 po rekonštrukcií domu, sleduje a interpretuje diela Ľ. Štúra, dokumentuje jeho účinkovanie v našom spoločenskom živote, čo sa odráža vo zveľaďovaní spisovnej slovenčiny a v sústavnom pripomínaní pôsobenia Ľudovíta Štúra na rôznych miestach Slovenska. Tretia časť expozícia, pamätná izba, je sprístupnená od roku 1995 a zachytáva významné medzníky života A. Dubčeka.Najčastejšie otázky o atrakcii Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3