Turistický región
Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Pohronie, Štiavnické vrchy, Vtáčnik, Žiarska kotlina, Kremnické vrchy
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Prameň v štôlni Vyhne

Poloha
Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Žiar nad Hronom, Vyhne
Obľúbené

Traduje sa, že pramene vo Vyhniach boli zachytené pri razení stredovekej štôlni na prieskum ložiska pyritu alebo hematitu ako rudnej suroviny pre miestne železné hámre. V hĺbke 62 m narazili na železitý horúci termálny prameň, ktorý položil základy vzniku kúpeľov. Ten sa síce časovo nedá presne určiť, ale rímskokatolický biskup Arnold Ipolyi spomína, že už v 13. storočí sa Vyhne spomínajú pod menom „Szénasi hévvíz - Bzenická teplá voda“ s liečivými účinkami obsahujúca železo a prameniaca vo vyhnianskych baniach.

 Najväčší rozmach zaznamenali vyhnianske kúpele v 17. a 18. storočí a stali sa z nich vyhľadávané stredoeurópske kúpele. K dobrému chýru kúpeľov prispel aj tamojší pobyt sedmohradského kniežaťa, vodcu stavovského povstania, Františka Rákocziho II. a jeho manželky Šarloty Amálie. V roku 1862, kedy kúpele vlastnilo mesto Banská Štiavnica, vyrazili tzv. Novú štôlňu, dlhú 126 m, razenú nižšie pod úrovňou Starej štôlne a pre kúpeľné účely sa začali využívať nové výdatnejšie pramene  tzv. Prostredného a Predného prameňa teplého 37°C a Zadného studeného prameňa.

 V 19. storočí sa v kúpeľoch liečili aj uhorský palatín arciknieža Jozef so svojou manželkou, spisovateľ Móric Jókai aj Augustín Lobkovitz. V druhej polovici 19. storočia však už kúpele začali upadať nakoľko mesto Banská Štiavnica sa ocitlo v zlej finančnej situácie. Priestory kúpeľov sa začali využívať najprv na výučbu policajtov a neskôr ako koncentračný tábor „Židovská vysťahovalecká skupina“, ktorého názov bol neskôr zmenený na „Pracovný tábor Židov“. Po vypuknutí SNP bol tábor 21. septembra 1944 rozpustený a priestory kúpeľov začali miestni obyvatelia rabovať a 10. apíla 1945 boli zničené požiarom.

Napriek úsiliu niekoľkých nadšencov sa už kúpele nepodarilo obnoviť. V roku 1967 bol vyvrtaný pri čelbe Novej štôlne nový (umelý) vrt H1 (pri dnešnom hoteli Termál) do hĺbky 92 m, ktorý zachytáva termálnu vodu v hĺbkovom horizonte 19 - 78 m. Teplota vody 35,3°C, výdatnosť 300 l/min., a existujú aj ďalšie umelé vrty. Dnes je na mieste bývalého kúpaliska, ktoré obec vybudovala ešte v roku 1963,  postavený nový Vodný raj Vyhne. A tak kedysi známe kúpele majú svojho pokračovateľa, ktorý ponúka jedinečný relax uprostred nádhernej prírody.

Prameň prírodnej termálnej vody vo Vyhniach s teplotou 36,5°C sa vyznačuje vysokým obsahom železa. Svojimi liečivými účinkami blahodarne pôsobí na zápaly nervov, ženské ochorenia, zhybové a svalové reumatizmy, kožné a srdcové ochorenia, stavy po operáciách i duševnú vyčerpanosť.

Zdroj: https://sk.wikipedia.org, https://www.vyhne.sk


Najčastejšie otázky o atrakcii Prameň v štôlni Vyhne

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3