Považský hrad

Poloha
Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Považská Bystrica, Považská Bystrica

Zrúcanina hradu na predhorí Javorníkov, nad riekou Váh, cca 5 km od mesta Považská Bystrica. Samotný hrad bol pravdepodobne postavený v 12. st. za účelom ochrany obchodnej považskej cesty. Prvá oficiálna zmienka o hrade, pomenovanom Bystrický hrad, je z roku 1316 a jeho vlastníkom bol veľmož Matúš Čák Trenčiansky. Po jeho smrti boli vlastníkmi hradu panovník Karol Róbert z Anjou, Alexander Hedervári, Pavel Ugali, Stibor z Beckova, kráľovné Barbora a Alžbeta, Matej Korvín, rod Balassovcov. Neskôr počas Tököliho povstania bol hrad poškodený a v roku 1698 ho zničili cisárske vojská. Následne bol síce obnovený, no po výstavbe druhého kaštieľa v podhradí hrad pustol. Po rákócziovskom povstaní Bystrický hrad a panstvo prešli do vlastníctva rodu Szapáryovcov, z ktorých vynikol najmä Peter Szapáry, ktorý ho renovoval a čiastočne aj rekonštruoval. Szapáriovci neskôr hrad predali Móricovi Ulmanovi a ten barónovi Popperovi. Na začiatku 20. st. hrad Popperovcom znárodnia a ten sa stáva majetkom turistického klubu, od ktorého ho v roku 2007 odkúpilo mesto Považská Bystrica. Momentálne na hrade prebiehajú rekonštrukčné práce za sppoluúčasti mesta Považská Bystrica s úradom vlády a prostredníctvom grantov EHP a Nórska (fixácia skalného brala, domurovanie častí kaplnky, chodník ). Výstup k hradu nie je náročný a je možný z obce Považské Podhradie a trasa  po žltej značke trvá približne 30 min. Vstup na hrad je na vlastné nebezpečenstvo. Po výstupe k zrúcanine hradu sa naskytá nádherný výhľad na rieku Váh a okolitú prírodu. Najčastejšie otázky o atrakcii Považský hrad

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3