Poštové múzeum Banská Bystrica

Poloha
Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Banská Bystrica, Banská Bystrica

Múzeum v Banskej Bystrici je organizačným útvarom Slovenskej pošty a jeho poslaním je v súlade so svojim zameraním a špecializáciou nadobúdať predmety kultúrnej hodnoty najmä z oblastí dejín pošty a poštovníctva, rytých pomôcok, tuzemských a zahraničných známok ako aj známkovej tvorby. Vzniklo v roku 2000 a širokej verejnosti bolo sprístupnené o rok neskôr. Ponúka prehliadku stálej expozície s približne viac ako 6 miliónov zbierkových predmetov. V expozícii sú vystavené poštové štíty a tabule, poštové schránky, poštové pečiatky a pečatidlá, predmety poštovej prevádzky (váhy, vrecia a pečiatkovacie stroje), predmety osobnej výbavy poštmajstrov a poštových doručovateľov (rovnošaty, brašne, trúbky a písacie potreby), fotografie, korešpondencia z predznámkového a známkového obdobia, telefónne prístroje, výber poštových známok z územia Rakúsko – Uhorska, výber československých poštových známok, výber slovenských poštových známok spolu s výtvarnými návrhmi a ryteckými rozkresbami.

Súčasťou expozície je aj „Detská pošta“, kde sa môžu deti hravou formou dozvedieť viac o histórii poštovníctva a známkovej tvorby. Miestnosť je rozdelená na dva samostatné celky. Prednášková časť miestnosti je určená na prednášanie a sledovanie filmov, prostredníctvom ktorých návštevníci získajú základné informácie o činnosti pošty, odosielaní poštových zásielok a o výrobe známok. V druhej časti Detskej pošty si malí návštevníci môžu vyskúšať prácu za poštovou priehradkou so všetkým, čo tá práca obnáša. Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou múzea je aj knižnica zriadená v roku 1999, ktorá obsahuje viac ako 3700 zväzkov o histórií pošty, telekomunikácií a podobných historických odboroch.Najčastejšie otázky o atrakcii Poštové múzeum Banská Bystrica

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3