Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Kaštieľ Hodkovce

Poloha
Východné Slovensko, Košický kraj, Spišská Nová Ves, Žehra
Obľúbené

Barokovo-klasicistický kaštieľ postavil v roku 1702 v Hodkovciach (časť obce Žehra) Štefan Csáky. V roku 1780 ho prestaval a založil pri kaštieli aj rozsiahly francúzsky park Emanuel Csáky. Z vyhoretého Spišského hradu, ktorý rodina Csákyovcov vlastnila dlhých 300 rokov, dal previesť značnú časť zbraní a vnútorného zariadenia. V roku 1860 pribudovali ďalšie krídlo, čím objekt získal súčasnú uzavretú štvorkrídlovú dispozíciu.

Prízemný kaštieľ má reprezentačné krídlo orientované do parku, fasády členia pozdĺžne okná lemované pásovou šambránou, zakomponovanou do lizénových rámov. Na nárožiach hlavného krídla, orientovaného do parku, sú prevýšené poschodové pavilóny, pripomínajúce veže s manzardovými strechami. V jednotlivých priestoroch kaštieľa sú pruské a korýtkové klenby a rovné stropy, niektoré s fabiónmi. V reprezentačných priestoroch sú veľké dvojkrídlové dvere a v ústrednej sále na rovnom strope historizujúca ornamentálne maľba. Vo vestibule hlavného vchodu je kazetová kupola. Vnútorné zariadenie kaštieľa bolo v roku 1959 premiestnené do zbierok nábytkového múzea v Markušovciach, ktoré je súčasťou Východoslovenského múzea Košice.

V súčasnosti kaštieľ slúži ako zariadenie sociálnych služieb, ktorý je v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, v rámci tzv. sociálneho turizmu, ktorého cieľom je sprístupňovať kultúrno-historické pamiatky, v ktorých sú umiestňované domovy sociálnych služieb prezentujúce výsledky práce ľudí s postihnutím, je kaštieľ sprístupnený i širokej verejnosti. Pozrieť si je možné salón Csákyovcov ako aj  rozsiahly park so štyrmi mytologickými sochami, historickou kaplnkou z roku 1803, cintorínom rodiny Csákyovcov a so zvyškami drobných romantických architektúr. Obyvatelia kaštieľa so zamestnancami udržiavajú a zveľaďujú celý areál a vyrábajú suveníry pre turistov.