Hvezdáreň Banská Bystrica

Poloha
Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Banská Bystrica, Banská Bystrica

Špecializované kultúrno-vzdelávacie zariadenie v Banskej Bystrici. Cieľom hvezdárne je šíriť a propagovať astronómiu a príbuzné prírodné a technické vedy medzi širokou verejnosťou, najmä deťmi a mládežou. Podľa historických prameňov bola v 16 st. vybudovaná na kopci juhovýchodne od Banskej Bystrice protiturecká strážna veža, Vartovka, ktorá bola po 2. svetovej vojne prestavaná na ľudovú hvezdáreň. Ustanovenie Ľudovej hvezdárne v Banskej Bystrici sa uskutočnilo 1. januára 1961 a slávnostné otvorenie objektu na Vartovke bolo 2. mája toho istého roku. V roku 1972 vzniká Krajská hvezdáreň s odborno-metodickou pôsobnosťou pre celý Stredoslovenský kraj a pokračuje sa v prestavbe Vartovky.

Planetárium ponúka širokú paletu programov, ako napríklad denné a nočné pozorovania oblohy, Slnka, meteorov, medziplanetárnej hmoty, či nevšedných astronomických a meteorologických úkazov. Súčasťou programu hvezdárne sú aj prednášky, besedy, semináre a premietania filmov. Exkurzie a vstupné.

V areáli hvezdárne sa nachádza aj ohnisko a oddychová terasa, ktoré sú voľne prístupné širokej verejnosti. Prístup na Vartovku je možný od ulice Žltý piesok (trasa je značealebo od železničnej stanice Mesto (Malá stanica) - modrý turistický chodník. Cestu od stanice je možné si sprestriť náučným chodníkom Serpentíny Urpín.Najčastejšie otázky o atrakcii Hvezdáreň Banská Bystrica

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3