Turistický región
Západné Slovensko, Záhorie, Trnavský kraj, Biele Karpaty, Malé Karpaty, Záhorská nížina, Chvojnická pahorkatina

Husitské hradby Prietrž

Poloha
Západné Slovensko, Trnavský kraj, Senica, Prietrž

Husitské hradby v obci Prietrž nemajú nič spoločné s dejinami husitských vojen a boli postavené dodatočne okolo evanjelického kostola. Ich funkcia bola čisto pragmatická, nakoľko sa obyvatelia čoraz viac obávali tureckých nájazdov. Opevnenie tvorí 80 cm široký kamenný múr v tvare lichobežníka, v rohoch sú štyri bašty a po celom obvode múru je 61 otvorov na strieľanie. Otázka presnejšieho datovania a funkcia opevnenia sa ukázala ako dosť problematická. Nakoľko sa nezachovali žiadne písomnosti o tomto mieste, je možné sa domnievať, že výstavba súvisela s veľkou tureckou ofenzívou v roku 1663. Názov bol prenechaný aj náučnému chodníku, ktorý vedie okolo týchto historických hradieb, ktorých pôvod nie je dodnes presne určený. Hradby sa nachádzajú v časti obce známej pod názvom „Vŕšok“ v jej severovýchodnej časti.


Najčastejšie otázky o atrakcii Husitské hradby Prietrž

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3