Turistický región
Západné Slovensko, Záhorie, Trnavský kraj, Biele Karpaty, Malé Karpaty, Záhorská nížina, Chvojnická pahorkatina

Hrad Branč

Poloha
Západné Slovensko, Trnavský kraj, Senica, Podbranč

Zrúcanina hradu sa nachádza na kopci Myjavskej pahorkatiny nad Podzámkom, miestnou časťou obce Podbranč. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1317. Hrad, ktorý postavil magister Aba z Hlohovca medzi rokmi 1251 - 1297, slúžil na ochranu uhorských hraníc a obchodných ciest smerujúcich z Moravy ku karpatským priesmykom. V ďalších rokoch sa na hrade vystriedalo 40 majiteľov medzi inými i Matúš Čák Trenčiansky, český kráľ Ján Luxemburský či Žigmund Luxemburský. Posledným vlastníkom hradu bol František Nyáry, ktorého rodina hrad opustila a presťahovala sa do pohodlnejšieho sídla, ktoré si postavili v Sobotišti. Keďže bol hrad opustený, ľahko ho napadli a vypálili Turci a hrad tak zostal dodnes. Je rozdelený na dolný a stredný hrad. Stredný hrad je od dolného hradu oddelený výrazne suchou hlbokou priekopou a delí sa na severné nádvorie stredného hradu a obytnú palácovú časť. V roku 1968 Pamiatkostav Žilina prevádzal pamiatkovú obnovu hradu, ktorá nebola dokončená a od roku 1978 sa tu robil aj archeologický výskum. Hrad je celoročne prístupný pre verejnosť a vyberá sa aj vstupné  na jeho obnovu a údržbu. Na záchrane a obnove hradu sa podieľajú i rôzne organizácie. Každý rok obec Podbranč tu organizuje športovo-kultúrny program pod názvom Hradné slávnosti. Prístup k hradu je možný autom alebo pešo, z obce Podbranč, z jej časti Podzámok. Parkovisko sa nachádza priamo pod hradom a odtiaľ je to mierne stúpajúcim výstupom po asfaltovej cestičke až k zrúcanine hradu, cca 100 m. Z hradu je krásny výhľad na celé Záhorie, ale aj na Malé a Biele Karpaty.Najčastejšie otázky o atrakcii Hrad Branč

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3