Turistický región
Východné Slovensko, Horný Zemplín, Prešovský kraj, Vihorlatské vrchy, Zemplín, Laborecká vrchovina, Poloniny, Bukovské vrchy
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Historický park Snina

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Snina, Snina
Obľúbené

Historický park založený pravdepodobne na začiatku 19. storočia po dokončení výstavby kaštieľa. Pôvodne ho tvorili znížený parter v bezprostrednej  blízkosti kaštieľa a tzv. malého kaštieľa s osadenou fontánou so sochou Herkulesa a v súčasnosti už nezachované záhrady francúzskeho štýlu pred kaštieľom. V záhrade s malým kaštieľom bol rybník, kamenný dom a kúpeľné domčeky. V dolnej časti areálu, na nive Cirochy, sa nachádzal samostatný ostrov. Definitívnu podobu dostal  park v období druhej polovice 19. storočia (medzi rokmi 1860 - 1866). Pestovali sa tu ovocné plodiny, no po roku 1874, nový vlastník sninského panstva Eugen Sachsen Gotha Koburg z Belgicka zrušil ovocnú záhradu a vysadil v parku cudzokrajné druhy drevín a dve samostatné aleje – gaštanovú a hrabovú.

V prvej polovici 19. storočia rodina Rollovcov dokončila stavbu kaštieľa a spolu s ním aj park, ktoré sa tak stali ozdobou mestečka. Vysadili vzácne rastliny všetkého druhu a množstvo ovocných stromov v rozsiahlych záhradách. Pri kaštieli postavili veľkú a drahu oranžériu s tromi veľkými skleníkmi s množstvo vzácnych kvetov, exotických kríkov a stromov, takže v Snine vznikla jedna z najslávnejších záhrad. V súčasnosti sa v parku nachádzajú rôzne druhy stromov ako vŕba biela, javor poľný, brest horský, jelša lepkavá, dub letný, agát biely, borovica čierna, hrab obyčajný, lipa malolistá, pagaštan konský, platan javorolistý, borovica hladká a smrek pichľavý. Najstarším stromom je dub letný (Ouercus robur), ktorý sa nachádza v areáli nemocnice. Obvod jeho kmeňa je 451 cm, vek približne 300 rokov.

Dnes je historický park súčasťou oficiálnej cyklotrasy "Za históriou Sniny", má celkom 9 zastavení a môžeme sa v ňom stretnúť aj s tretím najhrubším pagaštanom konským na Slovensku. Slúži ako pasívna zelená oddychová zóna a jeho návštevu je možné spojiť s prehliadkou kaštieľa. Aj napriek viacerým nevhodným stavebným zásahom ( nemocnica, futbalové ihrisko) predstavuje ucelený zelený masív uprostred mestskej sídelnej aglomerácie.


Najčastejšie otázky o atrakcii Historický park Snina

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3