Turistický región
Horné Považie, Severné Slovensko, Žilinský kraj, Považie, Rajecká dolina, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

Čičmany

Poloha
Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Žilina, Čičmany

Obec je najjužnejšie a zároveň najvyššie položenou obcou Žilinského okresu a je vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Nachádza sa v čičmanskej kotline pod vrchom Strážovec, takmer pri prameni rieky Rajčianka. Prvá písomná zmienka je v matričnej listine z roku 1272. Obec je známa starobylou a unikátnou architektúrou, maľovanými zrubovými drevenicami s nádhernými ornamentami a taktiež zaujímavá miestnym ľudovým krojom z bieleho plátna a výšivkami s geometrickou ornamentikou. Dve drevenice – Radenov dom a Dom č. 42, v ktorých sú expozície dokumentujúce život našich predkov v Čičmanoch, ktorý mal svoje jedinečné špecifiká neopakovateľné nikde inde vo svete, spravuje Považské múzeum v Žiline.

V obci sa okrem expozície múzea nachádza ešte murovaný barokový kostol zasvätený Nájdeniu sv. Kríža s hlavným oltárom z roku 1798 a zemepanský kaštieľ v barokovo-klasicistickom štýle z konca 18. st., v ktorom je dnes hotel , reštaurácia a hostinec. Čičmany sú aj rodiskom hudobného skladateľa a muzikológa prof. Jozef Kresánek, akad. maliarky Matilda Čechová a ľudového rezbára Víta Pieša, ktorých významná časť tvorby je venovaná práve  rodnej obci.

Expozícia Považského múzea je otvorená denne (okrem pondelka). Maximálny počet návštevníkov v priestore expozície je 25, prehliadka trvá 30 – 45 min. 

Najčastejšie otázky o atrakcii Čičmany

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3