Turistický región
Horné Považie, Severné Slovensko, Žilinský kraj, Považie, Súľovské vrchy, Javorníky
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Bytčiansky zámok

Poloha
Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Bytča, Bytča
Obľúbené

Zámok sa nachádza priamo v centre mesta Bytča, okres Žilina. Kaštieľ bol postavený na mieste pôvodného menšieho hradu (obytná veža s dvorcom) v roku 1571 na podnet Františka Thurzu. Stavbou bol poverený majster Giovanno Kilián z Milána, postava ktorého je aj zvečnená na na freske prízemí na schodišti. V roku 1601 dal uhorský palatín Ján Thurzo vybudovať ešte tzv. Sobášny palác, priestrannú budovu v predhradí, venovanú slávnostným rodinným príležitostiam, najmä svadobným hostinám. Po vymretí Thurzovcov sa zámok v roku 1624 dostal do vlastníctva rodu Esterháziovcov, ktorým patril až do polovice 19. st. Objekt však využívali len na hospodárske účely a jeho vzhľad zmenili len čiastočne a to v roku 1736 cyklom nástenných malieb v arkáde. V roku 1862 panstvo s majetkom odkúpila obchodnícka rodina Popperovcov, ktorá prebudovala zámok na byty a Sobášny palác na okresný súd. Poslední majitelia zámok značne zadĺžili a v roku 1935 bola naň uvalená najprv nútená a od roku 1945 národná správa. 3. apríla 1950 Bytčiansky zámok prevzal do svojho vlastníctva štát a to aj spolu s ostatnými objektami k nemu patriacimi. V zámku slúžil svojho času ako vojak strážneho oddielu aj Juraj Jánošík, ktorý sa tu zoznámil s uväz­neným kysuckým zbojníkom Tomášom Uhorčíkom. 7. januára 1611 sa tu konal aj povestný súd s pomocníkmi známej Alžbety Bhátoriovej. Súd odsúdil pomocníkov na trest smrti, ale samotnú Alžbetu nesúdili. Uväznili ju však vo väznici na Čachtickom hrade, kde v roku 1614 zomrela. Zámocký areál, pozostávajúci z vlastného renesančného paláca, tzv. Sobášneho paláca, ako aj z hospodárskych a obytných budov patrí k najvýznamnejším a architektonicky najpôsobivejším feudálnym sídlam na Slovensku. Kaštieľ je prístupný širokej verejnosti. Prehliadka jeho starobylých priestorov je doplnená stálou expozíciou zoznamujúcou návštevníkov s dejinami vyšších vrstiev spoločnosti, a tiež s pamiatkami UNESCO na Slovensku. Napriek svojmu architektonickému a historickému významu sa areál kaštieľa doposiaľ komplexne neskúmal ani nehodnoti.Najčastejšie otázky o atrakcii Bytčiansky zámok

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3