Turistický región
Horné Považie, Severné Slovensko, Žilinský kraj, Považie, Súľovské vrchy, Javorníky

Bytčiansky zámok

Poloha
Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Bytča, Bytča

Zámok sa nachádza priamo v centre mesta Bytča, okres Žilina. Kaštieľ bol postavený na mieste pôvodného menšieho hradu (obytná veža s dvorcom) v roku 1571 na podnet Františka Thurzu. Stavbou bol poverený majster Giovanno Kilián z Milána, postava ktorého je aj zvečnená na na freske prízemí na schodišti. V roku 1601 dal uhorský palatín Ján Thurzo vybudovať ešte tzv. Sobášny palác, priestrannú budovu v predhradí, venovanú slávnostným rodinným príležitostiam, najmä svadobným hostinám. Po vymretí Thurzovcov sa zámok v roku 1624 dostal do vlastníctva rodu Esterháziovcov, ktorým patril až do polovice 19. st. Objekt však využívali len na hospodárske účely a jeho vzhľad zmenili len čiastočne a to v roku 1736 cyklom nástenných malieb v arkáde. V roku 1862 panstvo s majetkom odkúpila obchodnícka rodina Popperovcov, ktorá prebudovala zámok na byty a Sobášny palác na okresný súd. Poslední majitelia zámok značne zadĺžili a v roku 1935 bola naň uvalená najprv nútená a od roku 1945 národná správa. 3. apríla 1950 Bytčiansky zámok prevzal do svojho vlastníctva štát a to aj spolu s ostatnými objektami k nemu patriacimi. V zámku slúžil svojho času ako vojak strážneho oddielu aj Juraj Jánošík, ktorý sa tu zoznámil s uväz­neným kysuckým zbojníkom Tomášom Uhorčíkom. 7. januára 1611 sa tu konal aj povestný súd s pomocníkmi známej Alžbety Bhátoriovej. Súd odsúdil pomocníkov na trest smrti, ale samotnú Alžbetu nesúdili. Uväznili ju však vo väznici na Čachtickom hrade, kde v roku 1614 zomrela. Zámocký areál, pozostávajúci z vlastného renesančného paláca, tzv. Sobášneho paláca, ako aj z hospodárskych a obytných budov patrí k najvýznamnejším a architektonicky najpôsobivejším feudálnym sídlam na Slovensku. Kaštieľ je prístupný širokej verejnosti. Prehliadka jeho starobylých priestorov je doplnená stálou expozíciou zoznamujúcou návštevníkov s dejinami vyšších vrstiev spoločnosti, a tiež s pamiatkami UNESCO na Slovensku. Napriek svojmu architektonickému a historickému významu sa areál kaštieľa doposiaľ komplexne neskúmal ani nehodnoti.Najčastejšie otázky o atrakcii Bytčiansky zámok

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3