Turistický región
Stredné Slovensko, Horehronie, Veľká Fatra, Banskobystrický kraj, Kremnické vrchy
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Badínsky prales

Poloha
Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Banská Bystrica, Badín
Obľúbené

Národná prírodná rezervácia v katastrálnom území obce Badín v Banskobystrickom kraji, v Kremnických vrhoch. Badínsky prales s rozlohou 30,03 ha je jedným z najstarších chránených území Slovenska. Nachádza sa tu až 16 lesných typov, vegetácia má charakter pôvodného zmiešaného lesa, ale nájdu sa tu aj bohato zastúpené druhy podhorského a horského stupňa. V ochrannom pásme prevažujú hospodárske lesy, zbytok sú lesy osobitného určenia (pôvodné ochranné pásmo). Na lesných biotopoch bolo zistených 140 druhov cievnatých rastlín, z toho 34 drevín a 106 bylín.

K prírodným vzácnostiam Badínskeho pralesa dozaista patrí vzácna biela jedľa s obvodom kmeňa 550 cm a s výškou 46 m a niektoré stromy tu rastú už viac ako 300 rokov. Osobitnú skupinu v pralese tvoria huby žijúce na rozkladajúcich sa kmeňoch stromov, ktoré sú nenahraditeľné organizmy v lesnom ekosystéme, nakoľko sa podieľajú na premene mŕtvej drevnej hmoty na také látky, ktoré potom slúžia ako zdroj energie pre ďalšie organizmy. Z rastlín dominujú najmä mesačnica trváca, bažanka trváca, pakost smradľavý, lipkavec marinkový, hluchavník žltý, ostružina srstnatá a ďalšie vzácne byliny, zo živočíchov tu má bohaté zastúpenie hmyz a chrobáky, ďalej hniezdiace vtáky ako ďateľ bielochrbtý, muchárik červenohrdlý ai, a z cicavcov prebýva piskor vrchovský, medveď hnedý, ale aj rys ostrovid a niekoľko druhov netopierov.

Nateraz je vstup do Budatínskeho pralesa pre verejnosť uzatvorený. Prehliadka pralesa je možná len ako exkurzia s odborným dozorom a Badínsky prales je jedným z kandidátov na zápis na zoznam Svetového prírodného dedičstva UNESCO. V okolí pralesa je prístupný pre verejnosť náučný chodník, ktorý je príjemnou prechádzkou až k miestnemu vodopádu. Pohyb mimo náučného chodníka v 5. stupni ochrany a považuje sa za priestupok, ktorý môže byť pokutovaný.


Najčastejšie otázky o atrakcii Badínsky prales

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3