Turistický región
Stredné Slovensko, Horehronie, Veľká Fatra, Banskobystrický kraj, Kremnické vrchy

Badínsky prales

Poloha
Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Banská Bystrica, Badín

Národná prírodná rezervácia v katastrálnom území obce Badín v Banskobystrickom kraji, v Kremnických vrhoch. Badínsky prales s rozlohou 30,03 ha je jedným z najstarších chránených území Slovenska. Nachádza sa tu až 16 lesných typov, vegetácia má charakter pôvodného zmiešaného lesa, ale nájdu sa tu aj bohato zastúpené druhy podhorského a horského stupňa. V ochrannom pásme prevažujú hospodárske lesy, zbytok sú lesy osobitného určenia (pôvodné ochranné pásmo). Na lesných biotopoch bolo zistených 140 druhov cievnatých rastlín, z toho 34 drevín a 106 bylín.

K prírodným vzácnostiam Badínskeho pralesa dozaista patrí vzácna biela jedľa s obvodom kmeňa 550 cm a s výškou 46 m a niektoré stromy tu rastú už viac ako 300 rokov. Osobitnú skupinu v pralese tvoria huby žijúce na rozkladajúcich sa kmeňoch stromov, ktoré sú nenahraditeľné organizmy v lesnom ekosystéme, nakoľko sa podieľajú na premene mŕtvej drevnej hmoty na také látky, ktoré potom slúžia ako zdroj energie pre ďalšie organizmy. Z rastlín dominujú najmä mesačnica trváca, bažanka trváca, pakost smradľavý, lipkavec marinkový, hluchavník žltý, ostružina srstnatá a ďalšie vzácne byliny, zo živočíchov tu má bohaté zastúpenie hmyz a chrobáky, ďalej hniezdiace vtáky ako ďateľ bielochrbtý, muchárik červenohrdlý ai, a z cicavcov prebýva piskor vrchovský, medveď hnedý, ale aj rys ostrovid a niekoľko druhov netopierov.

Nateraz je vstup do Budatínskeho pralesa pre verejnosť uzatvorený. Prehliadka pralesa je možná len ako exkurzia s odborným dozorom a Badínsky prales je jedným z kandidátov na zápis na zoznam Svetového prírodného dedičstva UNESCO. V okolí pralesa je prístupný pre verejnosť náučný chodník, ktorý je príjemnou prechádzkou až k miestnemu vodopádu. Pohyb mimo náučného chodníka v 5. stupni ochrany a považuje sa za priestupok, ktorý môže byť pokutovaný.


Najčastejšie otázky o atrakcii Badínsky prales

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3