Archeologické múzeum v prírode Liptovská Mara – Havránok

Poloha
Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Liptovský Mikuláš, Liptovská Sielnica

Jedna z najvýznamnejších archeologických lokalít Liptova nad vodnou nádržou Liptovská Mara. Na svahoch a terasách juhovýchodného výbežku Úložiska sa nachádza stála expozícia rekonštruovaných objektov z mladšej doby železnej (sídelný dvorec s hrnčiarskou dielňou a hospodárskymi objektmi, svätyňa s dláždenou podlahou a obetnou jamou, viacnásobné opevnenie so vstupnými bránami ) a stredoveku (drevozemný hrádok s opevnením z 12. - 16. storočia na vrchole Havránku). Súčasťou archeologického múzea je aj pôvodná veža stredovekého kostola Panny Márie z 12. storočia.

Od roku 1991 je hradisko Havránok Národnou kultúrnou pamiatkou. Počas turistickej sezóny sú pre návštevníkov pripravované rôzne programové podujatia, ktoré prezentujú bežný život pravekých obyvateľov Havránku.Najčastejšie otázky o atrakcii Archeologické múzeum v prírode Liptovská Mara – Havránok

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3