Všetko čo potrebujete vedieť o použití rekreačných poukazov pre pobyty na Domalenka 2024

Všetko čo potrebujete vedieť o použití rekreačných poukazov pre pobyty na Domalenka 2024 Peter Sorger 02. 01. 2024
Obsah článku:

1. Za akých podmienok a akou sumou môžete využiť svoj príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa v roku 2024?

Povinnosť poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu má iba zamestnávateľ s viac ako 50 pracovníkmi. Zamestnávatelia s menej ako 50 pracovníkmi môžu (ale nemusia) poskytovať príspevok na rekreáciu za rovnakých podmienok.

Najneskôr do 30 dní od ukončenia pobytu predložíte zamestnávateľovi účtovný doklad (faktúru) od Domalenka.sk na preplatenie. V prípade, že váš zamestnávateľ využíva elektornický rekreačný poukaz, ako napríklad kartu Endered, Gusto, FPOHO(predtým Doxx), nie je potrebné zamestnávateľovi už dokladovať nič. 

Zamestnávateľ vám potom v najbližšom výplatnom termíne, preplatí 55 % z vašich oprávnených nákladov do 500 eur, maximálne však do výšky 275 eur ročne. Zvyšných 45 % výdavkov na rekreáciu si uhradia zamestnanci. V prípade, ak zamestnanec za rekreáciu zaplatí len 300 eur, bude mať nárok na preplatenie iba 55 % z tejto sumy, teda 165 eur.

Rekreačný príspevok sa nemusí využiť iba na jeden pobyt. Môže sa rozdeliť aj na viac pobytov. Priebežne tak budú zamestnancovi preplácané faktúry z pobytov na Slovensku, a to až do maximálnej sumy 275 € za kalendárny rok.  

Nevyčerpaný príspevok sa nemôže preniesť do ďalšieho kalendárneho roku.

Za kalendárny rok môže zamestnanec požiadať o príspevok iba jedného zamestnávateľa.

Uplatnenie rekreačného príspevku je možné aj v prípade, že zakúpený pobyt slúži ako darček pre vašich blízkych: manžela/manželku, druha/družku alebo rodičov, s ktorými žijete v jednej domácnosti. Pod­mienkou je vaša účasť na pobyte a platba realizovaná z vášho účtu.

Účtovný doklad musí obsahovať nasledujúce údaje:

 • meno zamestnanca a mená osôb, ktoré sa s ním zúčastnili pobytu
 • údaje o ubytovacom zariadení
 • dátum pobytu (odkedy a dokedy pobyt trval), minimálne 2 prenocovania a viac
 • celkovú cenu za pobyt resp. pobytový balík 
 • popis služieb, ktoré sa na pobyte čerpali

Viac informácií nájdete na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky.

2. Kto má nárok čerpať príspevok na rekreáciu

 • Zamestnanci (súkromní, verejní, štátni) a tiež rodina zamestnanca (manželka, vlastné deti, deti zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti), ale aj "iné osoby" žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktoré sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.
 • Mamičky na materskej (prípadne rodičovskej) dovolenke (musia spĺňať to, že pracujú vo firme s viac ako 50 zamestnancami a odpracovali vo firme viac ako 2 roky, do tejto doby sa počíta i čas strávený na materskej, prípadne rodičovskej dovolenke).
 • SZČO (postup je rovnaký ako pri zamestnávateľovi a účtovný doklad (faktúru) si môže SZČO osoba dať do nákladov na zníženie základu dane).
 • Nárok na rekreačný príspevok majú zamestnanci, ktorí odpracovali v spoločnosti najmenej 24 mesiacov. Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, maximálna suma príspevku sa pomerne zníži.
 • Uplatnenie rekreačného príspevku je možné aj v prípade, že zakúpený voucher slúži ako darček pre Vašich blízkych: manžela/manželku, druha/družku alebo rodičov, s ktorými žijete v jednej domácnosti. Podmienkou je účasť žiadateľa na pobyte a platba realizovaná z účtu zákazníka, ktorý o príspevok žiada.

3. Nárok čerpať príspevok na rekreáciu nemajú

 • Zamestnanci pracujúci na dohodu.
 • Do výdavkov za rekreáciu nie je možné zahrnúť poplatok za psa nakoľko sa nejedná o poplatok priamo súvisiaci s rekreáciou zamestnanca, prípadne osobou, ktorá s ním cestuje.

4. Na čo všetko môže zamestnávateľ prispieť a čo všetko spadá pod „rekreáciu“?

 • Do rekreačného príspevku je možné zahrnúť služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním (súčasťou môžu byť stravovacie služby alebo iné služby, príplatky za deti (prístelka, strava) a ostatné doplnkové služby - napríklad wellness, bowling či cena parkovania, ktoré s pobytom na území Slovenska súvisia) najmenej však na dve prenocovania.
 • Preplatiť je možné aj pobytové alebo denné prázdninové tábory pre deti zamestnancov. Zamestnávateľ prispeje na organizované viacdenné aktivity a na zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenska pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

5. Daňová povinnosť a iné náklady

 • Príspevky na rekreáciu, ktoré zamestnancovi poskytne jeho zamestnávateľ, budú oslobodené od dane z príjmov a odvodového zaťaženia. To znamená, že suma, ktorú poskytne zamestnávateľ zamestnancovi ako príspevok na rekreáciu, sa nebude zamestnancovi zdaňovať a nebude zarátaná do vymeriavacieho základu pre odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.
 • Fyzické osoby s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov si budú môcť uplatniť výdavky na rekreáciu do svojich daňových výdavkov.
 • Od 01.01.2019 sú daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa  § 19 ods.2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov aj príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytnuté podľa §152a Zákonníka práce (ďalej len "§152a ZP").
 • Novela Zákonníka práce pamätá i na prípad, ak by chcel zamestnávateľ zamestnanca, ktorý si požiada o príspevok na rekreáciu, nejakým spôsobom znevýhodňovať oproti tým zamestnancom, ktorí si o neho nepožiadajú, a toto mu vyslovene zakazuje.

6. Ako môžete využiť príspevok na rekreáciu cez Domalenka.sk?

 • Vyberte si ktorýkoľvek pobyt na Slovensku z našej ponuky na minimálne dve noci a uhraďte ho prevodom z účtu, na pošte, prípadne osobne na našej pobočke.
 • Zamestnávateľovi je potrebné po skončení pobytu predložiť potrebné účtovné doklady na preplatenie:
váš doklad o úhrade:
 • napríklad oskenovaný výpis z účtu, kde vidno platbu a majiteľa účtu; prípadne doklad o úhrade z pošty
doklady od nás zo Domalenka.sk: 
 • zálohovú faktúru (obdržíte ju pri výzve k platbe)
 • vyšlú faktúru (obdržíte po skončení pobytu a je potrebné nás o ňu požiadať, pretože ju neposielame automaticky poštou, nakoľko nie všetci klienti si chcú uplatniť rekreačný príspevok) 
 • ubytovací poukaz (na poslednej strane je potvrdenie o absolvovaní pobytu, ktoré si môžete dať potvrdiť v ubytovacom zariadení, že ste na pobyte naozaj boli)
z hotela:
 • faktúru vystavenú na vaše meno s miestnym poplatkom a službami naviac, ktoré ste čerpali na mieste v ubytovacom zariadení a ktoré neboli zahrnuté v cene pobytu
 • V prípade, že váš zamestnávateľ využíva elektrornický rekreačný poukaz, ako napríklad kartu Endered, Up Slovensko, FPOHO(predtým DOXX), či Benefit Management, si pobyt vyberáte z ponuky https://poukaz.domalenka.sk/, a v tomto prípade nie je potrebné zamestnávateľovi už nič dokladovať. 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Kto mi vystaví doklad na preplatenie, ak si zakúpim pobyt cez Domalenka.sk?

Rezerváciou niektorých pobytov na našom portáli, vzniká priamy vzťah medzi klientom a ubytovacím zariadením. Ak nám poskytnete informáciu, že chcete využiť rekreačný príspevok na pobyt, budeme vás informovať mailom o tom, kto poskytne pre vami vybraný pobyt doklad potrebný ku žiadosti o rekreačný príspevok.

V tomto prípade vydáva doklad hotel, resp. ubytovacie zariadenie a preto nezabudnite požiadať o doklad na recepcii hotela. 

V ostatných prípadoch vám doklady vám pre zamestnávateľa vystaví naša spoločnosť. Zálohovú faktúru obdržíte pri rezervácii pobytu ako výzvu k platbe a ubytovací poukaz vám pošleme hneď po úhrade pobytu. Po skončení pobytu vám na základe vašej požiadavky vystavíme vyšlú faktúru (je však potrebné nás o ňu požiadať, pretože ju neposielame automaticky poštou, nakoľko nie všetci klienti si chcú uplatniť nárok na rekreačný príspevok). Faktúru vám, v prípade potreby, zašleme aj poštou na vami uvedenú adresu. Ako doklad o úhrade pobytu poslúži zamestnávateľovi oskenovaný váš výpis z účtu, na ktorom je uvedená platba a meno majiteľa účtu. Toto je potrebné predložiť zamestnávateľovi na preplatenie najneskôr do 30 dní od ukončenia pobytu.

Je doklad vystavený Domalenka.sk relevantnou formou pre môjho zamestnávateľa?

Podľa stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky sú takto vystavené účtovné doklady, z ktorých je zrejmá aj preukázateľnosť splnenia všetkých podmienok pre príspevok na rekreáciu, dostatočnými dokladmi pre uplatnenie príspevku do daňových výdavkov zamestnávateľa.

Môžem si ešte dokúpiť na mieste v ubytovacom zariadení nejaké služby a preplatí mi ich zamestnávateľ?

Priamo na mieste v ubytovacom zariadení požiadate, aby vám na vaše meno vystavili faktúru na miestny poplatok a služby, ktoré neboli pôvodne zahrnuté v cene pobytu. Tento doklad potom priložíte k ostatným dokladom zo Domalenka.sk a spolu predložíte aj so žiadosťou o poskytnutie rekreačného príspevku vášmu zamestnávateľovi. 

Môžem si u zamestnávateľa uplatniť aj doklad z Domalenky a bločky priamo z hotela?

Áno, môžete. Viď. dole vyjadrenie od špecialistu - daňového poradcu - Ing. Viliam Ivaneckého: 

K uplatneniu príspevku na rekreáciu z viacerých účtovných dokladov Vám predkladáme nasledovné stanovisko:

Poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnancov upravuje v § 152a Zákonníka práce.

 • V súlade s §152a ods. 1 Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.
 • V súlade s §152a ods. 5 Oprávnenými výdavkami podľa odseku 1 sú aj preukázané výdavky zamestnanca podľa odseku 4 na manžela, vlastné dieťa ...
 • Pri určení výšky príspevku na rekreáciu sú rozhodujúce „preukázané výdavky“, nie iba preukázaný výdavok, preto zákon nijako neobmedzuje počet uplatnených účtovných dokladov, ktoré musia spĺňať náležitosti účtovného dokladu vrátane označenia zamestnanca. Zamestnanec pri uplatnení žiadosti o príspevok na rekreáciu môže predložiť viaceré účtovné doklady napr. za ubytovanie, stravovanie, služby spojené s pobytom (welness) a pod.

Uvedený názor zastáva aj Finančné riaditeľstvo SR, ktoré na svojej stránke zverejnilo Usmernenie k príspevkom na rekreáciu, kde uvádza príklad:

 • Príklad  - Dve prenocovania po sebe, každé v inom ubytovacom zariadení. Zamestnanec absolvoval rekreáciu vo Vysokých Tatrách 4 dni, pričom každú noc spal v inom ubytovacom zariadení a teda predložil aj viac účtovných dokladov o ubytovaní a strave. Možno takto predložené výdavky považovať za oprávnené podľa §152a ZP?
 • Odpoveď - Podľa §152a ZP má ísť o ubytovanie najmenej na dve prenocovania, ale nie je tam väzba na jedno ubytovacie zariadenie. Ani z definície prenocovania nevyplýva, že má ísť o dve za sebou idúce prenocovania v jednom ubytovacom zariadení. Vzhľadom na to ide o preukazné oprávnené výdavky, pri ktorých zamestnancovi vzniká nárok na príspevok na rekreáciu.

Ak sa manželia zúčastnia spoločného pobytu a pracujú pre rozdielne firmy, ktoré poskytujú rekreačný príspevok, môžu si oň požiadať každý zvlášť u svojho zamestnávateľa?

Ak by si chceli požiadať o rekreačný príspevok obaja z manželov, odporúčame požiadať nás o rozdelenie účtu / útovného dokladu na dve faktúry. Každý z nich si potom môže u svojho zamestnávateľa dať preplatiť 55 % nákladov, a to do maximálnej výšky 275 € ročne. Ak je však celková suma pobytu do 500 €, faktúru si môžu dať preplatiť iba jednému zamestnávateľovi. Druhý z manželov si potom môže uplatniť žiadosť o rekreačný príspevok na ďalší pobyt.

Môžem pobyt zaplatiť v danom roku a ísť na pobyt v ďalšom roku?

Pobyt nestačí objednať a zaplatiť, ale musíte naň reálne ešte v danom roku aj nastúpiť. Výnimkou je silvestrovský pobyt, ktorý začína v starom roku a končí v novom roku. 

 

Aktualizované 02.01.2024

Páči sa vám tento článok? Môžete ho zdieľať s priateľmi.

Najnovšie blogy

Ako si užiť leto na Slovensku v zdraví

Ako si užiť leto na Slovensku v zdraví

Margaréta Koklesová 27. 06. 2024 Slovensko ponúka veľa možností ako si užiť dlhé slnečné dni. Tráviť ich môžete pri vode, v horách i mestách. Vyskúšať adrenalínové aktivity (ako napríklad splavovanie), termálne kúpaliská alebo tradičné...
Naša recenzia: Kúpele Turčianske Teplice, jedny z najstarších termálnych kúpeľov v Európe

Naša recenzia: Kúpele Turčianske Teplice, jedny z najstarších termálnych kúpeľov v Európe

Peter Sorger 19. 06. 2024 Kúpele Manželia Paula a Peter Sorgerovci sú majitelia portálu domalenka.sk (predtým sorger.sk, vznikol v roku 2010), ktorý je dnes jedným z najväčších portálov s predajom pobytov na Slovensku. V cestovnom ruchu sa pohybujú už od...