Turistický región
Západné Slovensko, Podunajsko, Dolná Nitra, Južné Slovensko, Podunajská nížina, Nitriansky kraj
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Zámeček - Slovenská Trója, Archeopark Nitriansky Hrádok

Poloha
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Nové Zámky, Šurany
Obľúbené

Najbohatšie archeologické nálezisko v strednej Európe neďaleko Nitrianskeho Hrádku (časť mesta Šurany). Kvôli množstvu vzácnych nálezov sa označuje aj ako „slovenská Trója“. V tejto lokalite sa od tretieho tisícročia pred naším letopočtom rozkladalo opevnené praveké sídlisko a v priebehu dejín sa tu vystriedalo viacero kultúr. Zámeček teda vznikol okolo roku 3000 pred naším letopočtom, kedy sa tu usídlili neolitickí roľníci, ktorí na tomto mieste žili aj s prestávkami dobrých 1200 rokov. Na sklonku doby kamennej sa tu usídlili noví obyvatelia a z tejto doby pochádzajú aj zaujímavé dva nálezy, hroby v jamách fľaškovitého tvaru. Pri výskume, ktorý začal už v roku 1923, sa podarilo doložiť osídlenie tejto lokality od neolitu do doby stredoveku. Najvýznamnejším nálezom „slovenskej Tróje“ je „slovenská Helena“ – Hrádocká venuša, štylizovaná soška bohyne plodnosti Veľkej matky (Magna mater), ktorá spoločne s Moravianskou venušou patrí k najznámejším archeologickým nálezom Slovenska. Jej zváčšená kópia dominuje v malom parčíku, ktorý sa nachádza neďaleko archeologickej lokality a podobizeň sošky Hradockej venuše bola zachytená aj na poslednej verzii slovenskej dvojkorunovej minci.

Zámeček sa nachádza na konci Topoľovej ulice, napravo od mostu cez rieku Nitru, asi 50 m po ochrannej hrádzi. V lokalite sú umiestnené informačné tabule a pozostatky archeologického výskumu. Do budúcnosti sa tu plánuje výstavba rozšíreného archeoparku s obydliami rôznych kultúr a malý amfiteáter.Najčastejšie otázky o atrakcii Zámeček - Slovenská Trója, Archeopark Nitriansky Hrádok

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3