Turistický región
Stredné Slovensko, Novohrad, Južné Slovensko, Banskobystrický kraj, Poiplie
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Turecký most Poltár

Poloha
Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Poltár, Poltár
Obľúbené

Kamenný most v Poltári v mestskej časti Zelené, na ceste cez rieku Ipeľ. Postavený bol zrejme v období tureckej nadvlády nad južným Slovenskom v 16. - 17. storočí a predpokladá sa, že pre zlý stavebno-technický stav bol rozobratý a materiál z neho opäť použitý na výstavbu nového mosta a to v roku 1886.

Cestný most je trojoblúkový, murovaný z kamenných blokov a z lomového kameňa. Jeho dĺžka je 35 m a šírka 5 m, výška horného okraja nad hladinou rieky Ipeľ je 6 m. Vozovku na mostovke odvodňuje šesť otvorov a oba stredné piliere mosta sú vybavené klinovými ľadolamami, ktoré sú zabezpečené betónovým zosilnením v riečišti rovnako ako obe mostné podpery.

V súčasnosti je most nie práve v najlepšom technickom stave, malta je miestami zo škár vyplavená, po murive je rozotrená cementová malta a najviac sú poškodené pätky pilierov, ktoré boli dodatočne obetónované. Pripravuje sa preto projekt na jeho rekonštrukciu, ktorého cieľom je zachovanie a obnova pôvodných autentických detailov stavby, odstránenie nevhodných úprav a ich nahradenie vhodnejšími konštrukciami, ktoré sú v súlade s charakterom pôvodnej stavby. Most je vedený Pamiatkovým úradom SR ako nehnuteľná kultúrna pamiatka a t.č. slúži ako turistická pamätihodnosť a len pre peších.Najčastejšie otázky o atrakcii Turecký most Poltár

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3