Turecký most Poltár

Poloha
Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Poltár, Poltár

Kamenný most v Poltári v mestskej časti Zelené, na ceste cez rieku Ipeľ. Postavený bol zrejme v období tureckej nadvlády nad južným Slovenskom v 16. - 17. storočí a predpokladá sa, že pre zlý stavebno-technický stav bol rozobratý a materiál z neho opäť použitý na výstavbu nového mosta a to v roku 1886.

Cestný most je trojoblúkový, murovaný z kamenných blokov a z lomového kameňa. Jeho dĺžka je 35 m a šírka 5 m, výška horného okraja nad hladinou rieky Ipeľ je 6 m. Vozovku na mostovke odvodňuje šesť otvorov a oba stredné piliere mosta sú vybavené klinovými ľadolamami, ktoré sú zabezpečené betónovým zosilnením v riečišti rovnako ako obe mostné podpery.

V súčasnosti je most nie práve v najlepšom technickom stave, malta je miestami zo škár vyplavená, po murive je rozotrená cementová malta a najviac sú poškodené pätky pilierov, ktoré boli dodatočne obetónované. Pripravuje sa preto projekt na jeho rekonštrukciu, ktorého cieľom je zachovanie a obnova pôvodných autentických detailov stavby, odstránenie nevhodných úprav a ich nahradenie vhodnejšími konštrukciami, ktoré sú v súlade s charakterom pôvodnej stavby. Most je vedený Pamiatkovým úradom SR ako nehnuteľná kultúrna pamiatka a t.č. slúži ako turistická pamätihodnosť a len pre peších.Najčastejšie otázky o atrakcii Turecký most Poltár

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3