Turistický región
Západné Slovensko, Hont, Tekov, Južné Slovensko, Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy, Nitriansky kraj
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Val obrov, Spečený val, Slovenský čínsky múr, Rimanská cesta

Poloha
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Levice, Pečenice
Obľúbené

Sú to názvy 60 km dlhej  a 15 km širokej unikátnej stavby na juhu Slovenska, ktorú váčšina Slovákov ani nepozná. Tiahne sa od vrchu Sitno, najvyššieho bodu Štiavnických vrchov, až k dedinke Žemberovce, a jeho pozostatky môžeme pozorovať až po sútok riek Dunaj a Ipeľ. Prvá zmienka o ňom pochádza už z 13. storočia, kde dostal názov Fossa giganteum, čiže práve Val obrov. Jedná sa o akúsi hrádzu alebo navŕšený zemný val, ktorého pôvod je dodnes neznámy. Možné je tiež, že bol súčasťou obrovského rímskeho opevnenia, nakoľko podobné pozostatky valu je možné pozorovať aj v Maďarsku. Dokonca sa pošuškáva, že je val najstaršou stavbou na svete.

Val sa vetví, má tri vetvy. Jedna vetva valu sa tiahne od vrchu Sitno cez Štiavnické vrchy, obec Pečenice, Bátovce, Dudince až k rieke Ipeľ, druhá vetva ide západnejšie a tretia sa tiahne od Žarnovice k ústiu Hrona do Dunaja. Na niektorých miestach je zemina valov spečená a vraj sa spálila tesne po dokončení výstavby. Ale prečo k tomu došlo nie je jasné a jedna skupina tvrdí, že bol val zapálený na obranu pred nepriateľmi, iní zasa podporujú teóriu hovoriacu o väčšej stabilite stavby.

K valu sa viaže aj slovenská ľudová povesť, ktorá hovorí, že val postavili čerti za účelom prepojenia ich sveta s tým naším. K valu sa je možné dostať z rôznych miest a najjednoduchším východiskovým bodom sú Štiavnické vrchy alebo obec Bátovce alebo Pečenice.


Najčastejšie otázky o atrakcii Val obrov, Spečený val, Slovenský čínsky múr, Rimanská cesta

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3