Múzeum mincí a medailí Kremnica

Poloha
Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Žiar nad Hronom, Kremnica

Múzeum mincí a medailí v historickom centre mesta Kremnica je jediné špecializované numizmatické múzeum na Slovensku, ktoré spravuje bohatý a rôznorodý zbierkový fond s takmer 100 000 zbierkovými predmetmi. Založené bolo v roku 1890, súčasťou Národnej banky Slovenska je od roku 1994. Širokej verejnosti sprístupňuje vzácne mince a medaily z najstaršej prevádzkovanej mincovne v Európe, unikátne exponáty, ktoré sa viažu k dejinám peňazí na Slovensku, a viac než tisícročnú históriu baníctva v Kremnici.

Erudovaný prehľad o histórii peňazí na Slovensku a kultúrne bohatstvo ukryté v unikátnych zbierkových predmetoch sú verejnosti sprostredkované v štyroch expozíciách:

Numizmaticko-historická expozícia "Líce a rub peňazí". Peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska predstavuje históriu a vývoj platobných prostriedkov na Slovensku od najstarších čias až po súčasné mince a bankovky, ako aj komplexné dejiny medailérstva, často prostredníctvom vzácnych exponátov. V unikátnom, do andezitu ručne vytesanom spodnom suteréne expozície, sú nainštalované jednotlivé typy historických banských štôlní od najstarších čias až po súčasnosť.

Mestský hrad s kostolom sv. Kataríny je svojím architektonickým riešením ojedinelou pamiatkou stredovekého osídlenia a fortifikácie. Komplex stredovekých stavieb pochádza z 13. – 15. storočia (karner, banícka bašta, severná veža, hodinová veža, radnica). Dominantou areálu je Kostol sv. Kataríny s renesančnou vežou, ktorá poskytuje veľkolepú vyhliadku na panorámu starobylého mesta a jeho okolia.

Dlhodobá výstava v meštianskom dome na Štefánikovom námestí 32/38 predstavuje dejiny kremnického meštianskeho streleckého spolku a kolekciu 138 maľovaných terčov spolku. Múzeum mincí a medailí v Kremnici od septembra 2020 otvára novú dlhodobú výstavu "Strela jasná okovaná" s podtitulom Kremnický meštiansky strelecký spolok a jeho terče.

Galéria v meštianskom dome na Štefánikovom námestí 33/40 je priestor, v ktorom sa konajú príležitostné výstavy výtvarného umenia. Zaujímavou je tiež tzv. zelená izba s dobovými nástennými maľbami zo 16. storočia.

Múzeum mincí a medailí v Kremnici pripravuje každoročne rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, ktorými sa snaží priblížiť návštevníkom bohatstvo ukryté vo svojich zbierkach. V letných mesiacoch navyše ponúka pravidelne sériu rodinných podujatí ako Piknik na hrade, Príbehy v múzeu a Letná noc múz a zároveň sa zapája do podujatí akými sú Noci múzeí a galérií, Dní európskeho kultúrneho dedičstva či ďalších príležitostných podujatí. Každoročne pripravuje niekoľko koncertných podujatí, spravidla v kostole sv. Kataríny na Mestskom hrade, ktorý sa vyznačuje vynikajúcou akustikou. Koncertný organ Rieger-Kloss, ktorý bol v kostole ňom nainštalovaný v roku 1992, patrí k najmodernejším na Slovensku.

Múzeum mincí a medailí v Kremnici je verejnosti prístupné počas celého roka aj s možnosťou využitia rodinných a iných zliav. V prípade záujmu o prehliadku, resp. objednanie vstupu, je potrebné kontaktovať priamo jednotlivé expozície múzea TU.Najčastejšie otázky o atrakcii Múzeum mincí a medailí Kremnica

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3