Mestské múzeum a galéria
Zámocká 391/2 a Bernolákova 3
908 51 Holíč
Turistický región
Západné Slovensko, Záhorie, Trnavský kraj, Záhorská nížina, Chvojnická pahorkatina, Zlatnícka dolina
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Mestské múzeum, Holičský zámok a galéria Holíč

Poloha
Západné Slovensko, Trnavský kraj, Skalica, Holíč
Obľúbené

Múzeum, ktoré bolo otvorené v roku 1992 ako vysunutá expozícia keramiky Záhorského múzea, sídli v novoopravenej časti Holíčskeho zámku, a patria k nemu aj priestory galérie v budove bývalej manufaktúry na výrobu fajansy. Zámok, národná kultúrná pamiatka, je neskorobarokového vzhľadu, ktorý je výsledkom prestavby renesančnej protitureckej pevnosti na reprezentačné letné sídlo cisársko-kráľovskej rodiny Habsburgovcov. Trojpodlažná obytná budova, pôdorysne riešená do tvaru písmena „U“, je obohnaná mohutným dvojnásobným systémom hradobného múru a priekopy, za ktorými pokračoval rozsiahly ohradený park zničený po roku 1919. V 20. storočí bol interiér zámku značne poškodený a dlhé roky zámok nebol prístupný verejnosti. V súčasnej dobe mesto Holíč využíva zámok počas letnej turistickej sezóny predovšetkým na rôzne spoločenské a kultúrne podujatia.

Mestské múzeum má vlastivedný charakter a zameriava sa na dokumentáciu dejín, etnografiu mesta, umeleckú oblasť a osobnosti, ktoré sa tu narodili a pôsobili.

Nachádzajú sa tu expozície cechov a remesiel, repliky výrobkov holíčskej fajansy od keramikárov Petra Poláka a Hany Potančokovej, makety historických objektov mesta, ktorých autorom je Jozef Kuruc, ďalej obrazy, ktoré do múzea daroval holíčsky neprofesionálny maliar Otto Kroupa. Dôležitou súčasťou múzea sú aj kópie rytín z roku 1801 od majstra Leopolda Schmalhofera, na ktorých je vyobrazený Holíč a Holíčsky zámok.

Mestské múzeum je otvorené počas letnej turistickej sezóny apríl - september a individuálne je možné navšíviť Mestskú galériu podľa aktuálnej výstavy. V období mimo letnej turistickej sezóny (október - apríl) je Mestské múzeum zatvorené. Pre viac info o prehliadke zámku a ďalších sakrálnych pamiatok mesta pozri TU.

Zámocký areál v Holíči patrí k najvýznamnejším barokovým objektom v stredoeurópskom priestore. Časť jeho záhrady bola kedysi využívaná ako bažantnica, dnes sú tu polia s obilím. Z pôvodnej kompozície zostali len múry, vodné kanály a stredová cesta lemovaná alejou stromov. V roku 2015 bola vybudovaná v historickom priestore v mieste panskej lúky bylinková záhrada, ktorá nadväzuje na tradíciu pestovania kuchynských rastlín a bylín v zámockom areáli. Bylinková záhrada je otvorené iba v prípade priaznivého počasia. Vstup do záhrady mimo otváracích hodín je možný len so súhlasom Mesta Holíč. Záhrada je otvorená počas letnej turistickej sezóny počas víkendov apríl - september (v letnej szóne pondelok - nedeľa). Pre viac info o návštevných hodinách pozri TU.


Najčastejšie otázky o atrakcii Mestské múzeum, Holičský zámok a galéria Holíč

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3