Turistický región
Horné Považie, Severné Slovensko, Žilinský kraj, Považie, Súľovské vrchy
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Krajská hvezdáreň Žilina

Poloha
Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Žilina, Žilina
Obľúbené

Krajská hvezdáreň popularizuje astronómiu, prírodné a technické vedy pre širokú verejnosť, predovšetkým detí a mládež, rôznymi formami kultúrno-výchovných podujatí a vykonáva odborno-pozorovateľskú činnosť v oblasti astronómie a publikuje jej výsledky v odbornej tlači.

Medzi hlavné aktivity hvezdárne pre verejnosť napr. patria: prednášky, besedy, multimediálne programy, premietanie filmov, vzdelávacie semináre pre pedagógov, exkurzie na iné astronomické zariadenia - pozorovanie hviezdnej oblohy (každý piatok), pozorovania mimoriadnych úkazov a objektov - rôzne súťaže s regionálnou a nadregionálnou pôsobnosťou - podujatia pre deti akými sú krúžková činnosť, letné tábory, sústredenia, pozorovacie expedície a praktiká - pre astronomicky vyspelých stredoškolákov sú organizované rôzne pozorovacie a vzdelávacie praktiká - výstavy a mimoriadne podujatia. Okrem toho hvezdáreň vykonáva aj poradenskú, konzultačnú a publikačnú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných vied, spolupracuje s odbormi školstva a kultúry v kraji.

Súčasťou hvezdárne je prenosné digitálne planetárium, ktoré ponúka sférické premietanie vzdelávacích a zábavných programov s astronomickou a prírodovednou tematikou pre školské zariadenia. Ide o spôsob obohatiť výučbu v školách  zábavnou, atraktívnou a zážitkovou audiovizuálnou formou bez nutnosti cestovať so žiakmi mimo budovu školy. Prenosné digitálne planetárium tvorí nafukovacia kupola s kapacitou 25 - 30 osôb, ktorá má z vnútornej strany projekčné plátno. Program pozostáva z dvoch častí - prvá časť "Jednoduchá orientácia na oblohe" je doplnená o druhú, ktorá pozostáva z premietania školou zvoleného fulldome filmu. Doba premietania sa pohybuje v časovom rozmedzí 35 - 40 minút. 

Krajská hvezdáreň v Žiline má tri samostatné pracoviská: Kysuckú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, pozorovateľňu na Malom diele v Žiline a pracovisko v Makovického dome v Žiline. Viac info Návštevné hodiny a rezervácie hvezdárne.


Najčastejšie otázky o atrakcii Krajská hvezdáreň Žilina

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3