Turistický región
Stredné Slovensko, Horehronie, Hont, Banskobystrický kraj, Pohronie, Štiavnické vrchy
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Kalvária Banská Štiavnica

Poloha
Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Banská Štiavnica, Banská Štiavnica
Obľúbené

Komplex dvadsiatich dvoch samostatných sakrálnych barokových stavieb, z toho sedemnástich kaplniek, znázorňujúcich výjavy z ukrižovania Ježiša a siedmich bolestí Panny Márie, troch kostolov, zastavenia „Ecce homo“ a božieho hrobu, ktoré sú situované na vrchu Scharffenberg v Banskej Štiavnici. Zmyslom kalvárie bolo sprítomňovanie udalostí Ježišovho umučenia na kríži v podobe množstva malieb, fresiek, sôch, drevených a kamenných portálov, ktoré pomáhali pútnikom lepšie precítiť hĺbku a zmysel týchto okamihov. Usporiadanie kaplniek je neobvyklé a každá z kaplniek predstavuje jeden z kľúčových okamihov Ježišovho umučenia či udalosti z jeho života. Kalvária vznikla v roku 1751, iniciátorom jej vybudovania bol páter František Perger, a viac ako dve storočia žila bohatým náboženským životom a bola navštevovaná veriacimi počas krížovej cesty. V roku 1951 však bola komunistickým režimom znárodnená a od tých čias už len chátrala.

V roku 2007 sa iniciatívou aktivistov zo Spolku Banskej Štiavnice´91 zapísala kalvária do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta. To následne pritiahlo záujem širokej verejnosti, obnovilo sa  fungovanie Kalvárskeho fondu, občianskeho združenia, a začala sa tak komplexná obnova poškodených objektov kalvárie a jej návrat do náboženského i kultúrneho života.Najčastejšie otázky o atrakcii Kalvária Banská Štiavnica

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3