Turistický región
Západné Slovensko, Považie, Strážovské vrchy, Trenčiansky kraj, Javorníky, Biele Karpaty
Našli ste chybu alebo nám chcete odporučiť novú atrakciu

Botanický park Lednické Rovne

Poloha
Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Púchov, Lednické Rovne
Obľúbené

Botanický park vybudovaný holandským grófom Aspremontom v roku 1824 podľa anglického vzoru s rôznymi umelými zrúcaninami bášt a vežičiek, doplnených chrámkom bohyne Minervy a inými sochami. Park s rozlohou 20 ha sa nachádza pri renesančnom kaštieli v Lednických Rovniach. Po smrti grófa Aspremonta pokračoval v jeho budovaní grófov osobný lekár Anton Rochel (1770 - 1847), ktorý bol aj vynikajúcim botanikom a záhradníkom. Pôsobil na panstvách vo Veselom a v Lednických Rovniach a po smrti slávneho botanika Kitaibela sa stal riaditeľom univerzitnej botanickej záhrady v Budapešti. Park má svoje počiatky už v druhej polovici 17. storočia, keď v jeho priestoroch dal vysadiť František Rákoczi sto líp.

Pozornosť svojou mohutnosťou budilo v parku svojho času dvanásť kanadských topoľov, ktoré priviezol gróf Aspremont z Holandska, a od ktorých pochádzajú teraz všetky topole v okolí. Vysadené sú tu dodnes ďalej platany, borovicové porasty, magnólie, agáty, javory a gaštanová alej.  Dendrologickým pokladom parku je lipa malolistá s obvodom v poprsnej výške 660 cm a pri zemi 900 cm. V hojnom počte sa vyskytuje dub letný s obvodom 150 - 200 cm.

Zachovali sa aj niektoré ojedinelé architektonické stavby ako starobylý kostol, okolo ktorého sú rôzne náhrobky a aj náhrobok samotného grófa Aspremonta, šibenica a studnička. Na najvyššom mieste v parku v antickom chrámku do roku 1918 - 1919 stála socha gréckej bohyne Minervy, ktorá bola, žiaľ, za I. svetovej vojny zničená. Architektonickú stavbu šibenica tvorí jednoduchý kamenný portál ponad chodník a dva dórske stĺpy na štvorhranných podstavcoch, ktoré nesú trojuholníkový tympanón. Studničku predstavoval kamenný podstavec s vázou nad prameňom vyvierajúcim zo svahu. Oba objekty sú však dnes už poškodené. V parku nechýbali ani romantické umelé zrúcaniny s hradom. Zrúcaniny, besiedky, jaskyne, zlomené stĺpy, obelisky a podobne sú súčasťou parkovej slohovej úpravy z konca 19. storočia. Nachádza sa tu aj neorenesančná stavba mauzólea, ktorú dal postaviť podľa projektugrófa Aspremonta vtedajší majiteľ kaštieľa i parku továrnik barón Jozef Schreiber v roku 1890. Podľa svojho priania bol v ňom továrnik aj v roku 1902 pochovaný.

V roku 1945 bolo lednické panstvo znárodnené a z kaštieľa sa stala škola. Park bol pod správou MNV a po roku 1945 sa urobilo do parku niekoľko negatívnych zásahov. Postavili v ňom volejbalové ihrisko a betónová platňa slúžila ako tanečný parket, drevené pódium a ostatné príslušenstvo ako divadlo v prírode. Dnes je park miestom pre tých, ktorí hľadajú pokoj a tiché spojenie s prírodou.


Najčastejšie otázky o atrakcii Botanický park Lednické Rovne

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3